GENÅBNING MED ÆNDREDE AREALKRAV

Kære alle

Virksomhedsguiden blev sent i aftes opdateret med de gældende restriktion for genåbningen.

Så vidt jeg kan se, er det kun arealkravene, der er blevet ændret i fht. sidste genåbning. Kravene om værnemidler, sprit/sæbe, opsynspersonale og skiltning ser ud til at være de samme.

I flere tilfælde SKAL man bruge Sundhedsstyrelsens plankater til skiltningen. Dem kan du finde her: https://coronasmitte.dk/materialer/plakater-og-informationsmateriale

Læs mere om de gældende regler på https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
Karsten.geertsen@odder.dk
tlf. 20902030

INFO FRA UDVIKLING ODDER

Kære medlem

Selv om ikke alle kan åbne på mandag, glæder vi os over den delvise genåbning.

Vi vil i den kommende tid arbejde rigtig meget med både markedsføring og med at få gjort byen attraktiv.

Aktuelt er vi ved at undersøge, om vi kan få ”opdateret” beplantningen i blomsterkummerne – men vi må også erkende, at årstiden ikke rigtig er med os.
Men vi kommer hurtigst muligt med flere initiativer.

Der bliver opsat farverige plakater med budskaber om at handle lokalt. I denne runde tilføjer vi ”trygt” som et lille indskudt ord med en dobbelt betydning.
Vi vil i det hele taget opfordre alle til at gøre meget ud af at signalere, at vi er meget opmærksomme på kundernes tryghed og følger myndighedernes krav og anbefalinger.
Vi vil gerne have mange ind i byen og butikkerne, men vi vinder helt sikkert også noget ved at slå på, at det kan ske på en tryg og sikker måde.

Der er desværre endnu ingen vejledning til de butikker, der må åbne på mandag (jeg har lige talt med Coronahotlinen). Der forventes et nyt krav om 10 m2 pr. kunde i butikker under 2.000 m2 og 20 m2 pr. kunde i butikker mellem 2000 og 5.000 m2. Derudover må vi forvente, at vi som minimum skal leve op til kravene fra sidste genåbning- det vil bl.a. sige:
• Indretning (mulighed for afstand, ensretning, sprit/sæbe osv.)
• Opsynsperson
• Mundbind/visir – både kunder og personale
• Skiltning om bl.a. hygiejne/adfærd, max. antal personer, krav om mundbind/visir. Bemærk, at en del af skiltene skal være Sundhedsstyrelsens plakater.
• Butikker over 2.000 m2 skal desuden huske skilt med størrelse på lokalet + afmærkning og instruktion om ensretning eller ”hold til højre”

Vejledningen vil blive tilgængelig på virksomhedsguiden.dk på dette link https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/
Her kan du dog p.t. kun se det forventede krav om m2 pr. kunde samt de ”gamle” regler, som jeg har beskrevet lidt af ovenfor, men coronahotlinen har lovet, at de nye retningslinjer bliver offentliggjort her så snart de kommer.

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du er i tvivl…men den endelige vejledning er som nævnt ikke kommet endnu.

Nyt fra sekretariatet
Som du måske har set i pressen, arbejder vi i øjeblikket på at lave et samarbejde mellem Køb Odder, UdviklingOdder og Odder Kommune om en lidt større detailhandelsindsats året ud. Det betyder bl.a., at UdviklingOdder overtager sekretariatsfunktionen. Vi ansætter en medarbejder til opgaven, men indtil det er på plads betyder det, at du ind i mellem kommer til at høre fra undertegnede.

Køb Odders indsatser (som eksempelvis også denne mail) er som altid styret af bestyrelsen – sådan vil det også være fremadrettet.
Men der er nedsat en arbejdsgruppe, som ind til videre består af Lars Juel og Peter Astrup fra Køb Odders formandskab, Arne Sørensen som formand for UdviklingOdder, Morten Møller fra Odder Kommune samt undertegnede, som skal styre processen her i opstarten. Odder Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg bevilligede i mandags kr. 500.000 til formålet.

Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
UdviklingOdder
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlem

Køb Odders generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes i marts-april, og forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Med udsigt til fortsat forsamlingsforbud et stykke frem i tiden, skal jeg allerede nu – efter aftale med formanden – meddele, at generalforsamlingen først vil blive afholdt når forsamlingsforbuddet er hævet til et niveau, der giver mulighed for fysisk fremmøde. Først herefter kan bestyrelsen fastsætte datoen for generalforsamlingen. Vi håber på at kunne udsende indkaldelsen i april med henblik på afholdelse i maj.

Det betyder også, at vi – efter aftale med den sædvanlige dirigent, advokat Claus Bonde Mikkelsen – kan rykke fristen for fremsendelse af forslag til den 1. april.


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30

GENÅBNING AF ODDER I SAMARBEJDE MED KVICKLY

Genåbning af Odder i samarbejde med Kvickly Kæden

Vi har fået den helt FANTASTISKE mulighed i samarbejde med Kvickly at tilbyde alle vores medlemmer en hjælpende hånd til at få KICK startet salget efter nedlukningen.

Kvickly Odder og Coop generelt har været godt begunstiget af den nedlukning, som for rigtigt mange af jer har betydet lukkede butikker og en meget økonomisk svær tid.
I den anledning har Kvickly kæden valgt at give en pulje penge tilbage til de byer, hvor de har butikker.

Dette betyder for KØB ODDER medlemmer, at man har muligheden for gratis annoncering i forbindelse med, at landet igen åbner op.

Vi laver i uge 9,10 og 11 Genåbningsaviser sammen med Odderavis, og de butikker der har været tvangslukket, kan her få en Gratis helsides annonce med.
Når restauranterne og Frisørerne kommer med, laver vi et tiltag for dem.

I vil blive kontantakt af Odderavis i denne uge eller i starten af næste uge omkring muligheden, men vil du være sikker på at være med allerede i næste uge,
så kontakt Peter på 28735690 eller send ham en mail på Peast@jfmedier.dk

Hvis du er i tvivl om tilbuddet gælder dig, kan du i den vedhæftede liste se, hvem der er tildelt annoncer.
Skulle du har spørgsmål til fordelingen, er du også velkommen til at kontakte Peter.

Vi kan også fortælle, at vi er blevet kontaktet af et af vores medlemmer, om byen ikke kunne blive pyntet op til på mandag, og om vi ikke skulle have flag allé op.
Det arbejder vi på, og vi mødes i dag med kommunen omkring, hvordan de kan understøtte genåbningen, så vi håber at kunne hurtigt få forskønnet byen med blomster og andet udsmykning.

HUSK I skal endelig ringe, hvis I har noget på hjertet

Formand / Næst formand

Lars Juul 22322676 / Peter Astrup 28735690

NYTÅRSHILSEN FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

Et anderledes år lakker mod enden. For nogen har det betydet nedlukning og ingen salg, mens det for andre har betydet omsætningsrekorder og ekstrem travlhed. Arrangementer og aktiviteter er planlagt og gennemført på alternative måder, andre helt aflyst. Lad os håbe i 2021, vi kan samles til større events igen, og mødes på kryds og tværs. Det glæder jeg mig i hvert fald til.

”Handel lokalt” er blevet skrevet og sagt utallige gange, men i år er det som der for alvor er kommet handling bag, lad os så krydse fingrene for det også gælder når alle restriktionerne fjernes igen.
Vores koordinator har valgt at gå på en velfortjent pension efter 6 år. Det efterlader en del opgaver, men giver også mulighed for at vi ryster posen, og ser om vi kan gøre tingene på en ny eller anden måde. Jeg håber I vil byde ind med tanker og ideer i det nye år, så vi fortsat kan udvikle vores midtby.

Vi har i bestyrelsen inviteret til et styrket samarbejde med kommunen og Udvikling Odder, for at sikre endnu mere fokus på Odder som en handelsby, også i fremtiden. Indtil videre er der udarbejdet en analyse som er vedhæftet. Vi ved endnu ikke præcist hvor den lander, men håber vi kan fremlægge oplæg omkring generalforsamlingen.

Tusind tak for opbakningen i 2020. Jeg ønsker jer og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel
Formand, Køb Odder

TAK FOR 2019 FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

I år gik jeg glad og stolt på juleferie. Der har udelukkende været rosende ord om byens julepynt og folk har ulejliget sig både på skrift og personligt for at udtrykke glæde vedrørende julestemningen i vores by. Det varmer helt vildt, og giver lyst til at fortsætte arbejdet med udviklingen af vores midtby.

En stor tak til alle jer, som bidrager enten økonomisk, med frivilligt arbejde eller endda begge dele.

Vores sidste medlemsmøde på Odder Park hotel, syntes jeg, gik over alt forventning. Der var en virkelig god og positiv dialog, og vi fik snakket med medlemmer vi måske ikke normalvis ville. Denne positive trend, håber jeg vi kan fortsætte ind i det nye år.

Tusind tak for opbakningen i 2019

 Jeg ønsker jer, og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel

Formand, Køb Odder

Tak fra bestyrelsen

Tak fra bestyrelsen

19.november 2019

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle der har deltaget i afviklingen af julebanko I søndags

Det blev igen en stor succes da der i søndags blev afholdt køb Odders store julebanko. Det nye udvalg har lavet et kæmpe arbejde og fortæller at der er lavet et overskud i størrelse sådan cirka 80.000 kr. – der er tale om et cirka beløb da vi mangler at modtage de sidste fakturaer.

STOR TAK til banko udvalget 2019

STOR TAK til ALLE hjælpere der har bakket op og hjulpet både før og på selve banko-søndagen

Også en kæmpe stor tak til alle butikker og det øvrige erhvervsliv som har givet mange fine præmier, for uden denne opbakning med så fine præmier, kan det ikke lade sig gøre at lave et så stort og flot overskud.

En stor del af det nuværende bankoudvalg har heldigvis givet udtryk for at de godt vil tage et år mere (tak for det) men det kræver absolut at der melder sig nogle FLERE hjælpere hvis vi skal fortsætte med at lave et så stort og flot overskud igen til næste år, og det ikke altid skal være de samme personer som bærer læsset.

De indkomne penge i år går til juleudsmykning og børne juleaktiviteter i 2020 – og ser det da ikke flot ud oppe i midtbyen med juledeko og julelys? Vi synes selv man tydeligt kan se en stor forskel.

– Flere kan mere!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt om Køb Odder i avisen

Pressemeddelse i avisen.

I forbindelse med revitalisering af Køb Odders logo og nye website, kan nyheden nu læses af byens borgere og gæster i Odder Avis, der bringer en fin artikel d. 30. juli 2019.

Du kan se artiklen her – eller læse den nedenfor.

Køb Odder præsenterer nyt look med website og logo

Handelsstandsforeningen Køb Odder er klar med et nyt website, et redesignet logo og en shopping-app.

Odder: Der sker meget i Odder i denne tid. Der skal være et dynamisk og aktivt torv for de handlende, og med 7,5 millioner kroner i støtte fra Realdania kan planerne om at skabe sammenhæng i bykernen snart realiseres. Den lokale handelsstandsforening, Køb Odder, vil også være med på båden. Køb Odder er nemlig klar med et nyt website, et redesignet logo og en shopping-app.

Det er reklame- og kommunikationsbureauet, SevenYellowMonkeys, der har skabt Køb Odders nye visuelle identitet og website. Bureauet har fokuseret på brugervenlighed til fordel for byens borgere og gæster. På hjemmesiden kan man for eksempel læse om kommende aktiviteter i “Det sker”-kalenderen, finde parkering, deltage i konkurrencer og søge efter medlemmer. Ambitionen er at give brugerne et website, der repræsenterer de mange aktiviteter, byen og området har at byde på – både når det gælder handel, og når det gælder natur- og kulturoplevelser.

Shopping app

I forbindelse med det nye website har foreningen også fået udarbejdet ny visuel identitet. Her har det været vigtig for foreningen, at et nyt logo skal være let at afkode – også for udlændinge. Derfor er Køb erstattet med et piktogram af en shoppingtaske, som kan forstås på alle sprog. Det ikoniske hjerte, der har tegnet foreningen siden dens etablering i 1990, er bevaret.

Det nye logo kan allerede nu ses i byens butikker, i annoncer og på pylonerne – og i Køb Odders shopping-app, der kan downloades, når du sender en SMS med teksten “ODDER” til 1912. Den er Køb Odders nye elektroniske fordelshæfte.