Medlemsinfo, Medlemsmøder, Nyheder

Medlemsmøde 21. februar 2023

Kære medlem af Køb Odder.

Vi holder morgen-medlemsmøde den 21. februar kl. 8.00 – 9.00.

Det bliver på Mosters Café på Torvet.

Dagsordenen for mødet er som følger:

Generel orientering fra formanden og citymanageren om planlagte aktiviteter resten af året.

Input til aktivitetsgrupperne fra medlemmerne (møder i aktivitetsgrupperne igangsættes fra ca. 1 marts).

Andre input/kommentarer fra medlemmerne.

Jeg håber, at du har tid og lyst til at deltage.

Der serveres brød og kaffe, og af hensyn til planlægningen vil jeg meget gerne vide det senest mandag den 20. februar kl. 12.00, hvis du kommer.