Medlemsinfo, Medlemsmøder, Nyheder

Medlemsmøde 30. april 2024

Kære medlem af Køb Odder.

Som du formentlig allerede har hørt, står Torvet i Odder foran en renovering, så det bliver til et endnu mere indbydende og tiltrækkende sted at opholde sig. Det betyder, at der vil ske nogle ændringer i forhold til den måde som Torvet i dag er indrettet på.

Processen med indretning af Torvet er undervejs i det politiske system og forventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. maj.

For at Køb Odders medlemmer er orienteret om, hvad der kommer til at ske, vil vi meget gerne invitere til medlemsmøde

Tirsdag den 30. april kl. 8.00 – 9.00 på Montra Odder Parkhotel.

Borgmester Lone Jakobi har lovet at komme og fortælle om det fremtidige Torv – og samtidig besvare dine spørgsmål om, hvad og hvorfor det bliver, som det gør.

Af hensyn til kaffe og rundstykker, vil jeg meget gerne have en tilbagemelding, hvis du deltager, senest mandag den 29. april kl. 12.00

Med venlig hilsen

Flemming Rasmussen

City Manager

UdviklingOdder – KøbOdder