COVID-19, Generalforsamling, Medlemsinfo, Nyheder

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlem

Køb Odders generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes i marts-april, og forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Med udsigt til fortsat forsamlingsforbud et stykke frem i tiden, skal jeg allerede nu – efter aftale med formanden – meddele, at generalforsamlingen først vil blive afholdt når forsamlingsforbuddet er hævet til et niveau, der giver mulighed for fysisk fremmøde. Først herefter kan bestyrelsen fastsætte datoen for generalforsamlingen. Vi håber på at kunne udsende indkaldelsen i april med henblik på afholdelse i maj.

Det betyder også, at vi – efter aftale med den sædvanlige dirigent, advokat Claus Bonde Mikkelsen – kan rykke fristen for fremsendelse af forslag til den 1. april.


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30