Fra Udvikling Odder, Genåbning 2021, Medlemsinfo, Nyheder

INFO FRA UDVIKLING ODDER

Kære medlem

Selv om ikke alle kan åbne på mandag, glæder vi os over den delvise genåbning.

Vi vil i den kommende tid arbejde rigtig meget med både markedsføring og med at få gjort byen attraktiv.

Aktuelt er vi ved at undersøge, om vi kan få ”opdateret” beplantningen i blomsterkummerne – men vi må også erkende, at årstiden ikke rigtig er med os.
Men vi kommer hurtigst muligt med flere initiativer.

Der bliver opsat farverige plakater med budskaber om at handle lokalt. I denne runde tilføjer vi ”trygt” som et lille indskudt ord med en dobbelt betydning.
Vi vil i det hele taget opfordre alle til at gøre meget ud af at signalere, at vi er meget opmærksomme på kundernes tryghed og følger myndighedernes krav og anbefalinger.
Vi vil gerne have mange ind i byen og butikkerne, men vi vinder helt sikkert også noget ved at slå på, at det kan ske på en tryg og sikker måde.

Der er desværre endnu ingen vejledning til de butikker, der må åbne på mandag (jeg har lige talt med Coronahotlinen). Der forventes et nyt krav om 10 m2 pr. kunde i butikker under 2.000 m2 og 20 m2 pr. kunde i butikker mellem 2000 og 5.000 m2. Derudover må vi forvente, at vi som minimum skal leve op til kravene fra sidste genåbning- det vil bl.a. sige:
• Indretning (mulighed for afstand, ensretning, sprit/sæbe osv.)
• Opsynsperson
• Mundbind/visir – både kunder og personale
• Skiltning om bl.a. hygiejne/adfærd, max. antal personer, krav om mundbind/visir. Bemærk, at en del af skiltene skal være Sundhedsstyrelsens plakater.
• Butikker over 2.000 m2 skal desuden huske skilt med størrelse på lokalet + afmærkning og instruktion om ensretning eller ”hold til højre”

Vejledningen vil blive tilgængelig på virksomhedsguiden.dk på dette link https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/
Her kan du dog p.t. kun se det forventede krav om m2 pr. kunde samt de ”gamle” regler, som jeg har beskrevet lidt af ovenfor, men coronahotlinen har lovet, at de nye retningslinjer bliver offentliggjort her så snart de kommer.

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du er i tvivl…men den endelige vejledning er som nævnt ikke kommet endnu.

Nyt fra sekretariatet
Som du måske har set i pressen, arbejder vi i øjeblikket på at lave et samarbejde mellem Køb Odder, UdviklingOdder og Odder Kommune om en lidt større detailhandelsindsats året ud. Det betyder bl.a., at UdviklingOdder overtager sekretariatsfunktionen. Vi ansætter en medarbejder til opgaven, men indtil det er på plads betyder det, at du ind i mellem kommer til at høre fra undertegnede.

Køb Odders indsatser (som eksempelvis også denne mail) er som altid styret af bestyrelsen – sådan vil det også være fremadrettet.
Men der er nedsat en arbejdsgruppe, som ind til videre består af Lars Juel og Peter Astrup fra Køb Odders formandskab, Arne Sørensen som formand for UdviklingOdder, Morten Møller fra Odder Kommune samt undertegnede, som skal styre processen her i opstarten. Odder Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg bevilligede i mandags kr. 500.000 til formålet.

Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
UdviklingOdder
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30