Bestyrelsesmøder, Generalforsamling, Medlemsmøder, Referater

Referat af generalforsamling 7. marts 2019

REFERAT

Generalforsamling, Køb Odder d. 7 marts 2019 på restaurant Skovbakken

1. Velkommen

Kurt bød de 52 fremmødte medlemmer velkommen og kunne fortælle at der var kommet 6 nye medlemmer til alene i de første 2 måneder i 2019

  • Tandhjulet Cykelforhandler
  • Kælderen
  • Visit Odder
  • Odd Fellow Loge
  • SevenYellowMonkeys
  • Design butikken Anton

2. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

3. Formandens beretning.

Udsendt pr. mail. Og godkendt. Et spørgsmål lød på hvad der menes med at begrænse os til midtbyen, hvilket formanden svarede på at vi skulle bruge vores kræfter til oppyntning/dekorering/events i midten af byen og ikke sprede os for langt ud, men gør det stort på et mindre område.

4. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen.

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

5. Næste års budget.

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, den er også udsendt pr. mail før generalforsamlingen. Der er budgetteret med et beløb til mere facebook annoncering ved hjælp af Lemon marketing.

6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Rikke Bog & ide (ønsker ikke genvalg)
Flemming Birch (ønsker ikke genvalg)
Peter Eine Kleine Bierbar (ønsker genvalg)
Danni Intersport (ønsker genvalg)
Jan Holmelund (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:
Jacob Green Vibe Burger
Sofie Skjold Optik

Sofie og Jacob kom ind I bestyrelsen i stedet for Rikke og Flemming.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars Tøjeksperten (Formand), Peter Eine Kleine (Næstformand), Danni Intersport (Kasserer), Jesper Helseworld
(sekretær), Kurt Koreny (koordinator), Jan Holmelund, Sofie Skjold Optik, Arne Kvickly, Jacob Green Vibe.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt.

Jacob fra Banko udvalget kom med en opfordring til at hjælpe med i udvalget da de bærende hænder, (Anna, Kent, Per og Helle) ønsker at overlade udvalget til nye kræfter, der var flere der tilbød deres hjælp i udvalget, så Banko kommer igen til efteråret, i vil alle hører nærmere senere fra udvalget.

Rene, Festlyset kom med en opfordring omkring oprydning fælles affald Odder, om deltagelse i dette, samt at vi allesammen rydder op foran vores butik/virksomhed osv. Så vi får en nydelig og ren by.

9. Viceborgmester til og fra kommunen.

Lone Jakobi fik ordet og fortalte omkring hvad der sker i kommunen lige nu og her og i den nærmeste fremtid, samt på børn og unge området, hvor Odder har lidt udfordringer, hvilket kommunen er klar over samt de tager initiativer for at hjælpe og forebygge på dette område, der var bekymringer blandt medlemmerne om
kommunen nu har styr på dette.

10. Medlemmerne har ordet.

Der blev spurgt ind til om her til vinter skulle holdes juletræstænding og Black Friday samme dag (29 nov.) eller om juletræstænding skulle ligge (22 nov.) en uge før. Der var en god debat om det ene eller andet, der kom også andre forslag:

  • Juletræstænding torsdag d. 28 nov. og Black Friday fredag d. 29 nov. ?
  • Black Friday fredag d. 29. nov. og juletræstænding lørdag d. 30. Nov. kl. 16,00 (det skal gerne være lidt mørkt)
  • Juletræstænding 1 søndag i advent.

Intet blev besluttet denne aften, men at udvalget på området tager stilling til ovenstående.

Referent: Jesper Helseworld