Formandens beretning, Generalforsamling, Medlemsinfo, Medlemsmøder

Formandens beretning 7. marts 2019

Kære alle sammen.

Det glæder mig at se jer her på Skovbakken til endnu en generalforsamling i Køb Odder.

Det er min den fjerde som formand, og jeg kan glæde mig over at skulle aflægge beretning om endnu et år, hvor vi har skabt aktivitet i byen, holdt fast i den store opbakning og for alvor har flyttet os på vores strategiske mål.

Vi holder fast i det meget høje medlemstal og den store opbakning i byen. Vi er lige nu 152 medlemmer. Det er igen en nettotilgang, og det er vanvittigt flot.

Det er meget større opbakning, end man finder i alle andre byer på vores størrelse.

Som altid har der været fuld skrald på aktiviteterne, siden vi mødtes her sidst.

Vi har holdt Påske, Landmanden kommer til byen, shopping by night i marts og juni, Sommer i Odder, Odder By Night, Høstfest, Halloween, Black Friday med juletræstænding og en masse aktiviteter i forbindelse med julen.

Jeg vil gerne sige stor tak til alle jer, der har deltaget i udvalgene og arbejdet med at stable alle vores events på benene.

Og så havde vi igen banko i Spektrum i november, hvor vi fik banket et rekordoverskud hjem på over 100.000 kr, som er øremærket til juleaktiviteter her i år.

Så særlig tak til Anna og Ken fra Anna & Søs, Per fra Annes Sandwich og Helle fra Schmidt køkkener som har været drivkræfterne bag banko og som nu vælger at stoppe i udvalget. Også en stor tak til de øvrige i udvalget, Marian fra Skovbakken, Jacob fra GVBurger og Eigil fra Rahbek administration, I har alle været et godt team.

Det er et fantastisk arrangement, og hvor vi får brug for nye kræfter til at drive videre.

Ja, det er en opfordring til jer alle sammen om at samle den stafet op.

I 2018 trappede vi op på juleaktiviteterne takket være banko. Torvet havde fået en ekstra gang hygge, og det har vi fået meget ros for.

Vi lærte noget vigtigt af de nye juletiltag, og det er, at vi ikke behøver pakke hele byen ind som julegave for at være en attraktiv juleby.

Men hvis vi giver den gas på et forholdsvist lille område, så har det til gengæld stor effekt. Det skal vi blive ved med at udvikle.

Da jeg for fem år siden kom til byen og blev spurgt, om jeg ville sidde i kommunens detailhandelsudvalg, gik tiden med at tale om små detaljer.

Kan vi få kommunen til at betale for elektrikeren, når vi skal have strøm på torvet?

Kan vi få blomsterkummer i Holsteinsgade?

Kan vi få en ekstra skraldespand i gågaden?

Og selvfølgelig skal der være skraldespande nok.

Problemet er bare, at når man sidder syv mand fra kommunen og erhvervslivet og bruger hinandens tid på den slags emner, viser det, at man ikke har nogen plan. Man har ingen ambitioner på byens vegne.

Vi trængte med andre ord voldsomt til at få det store perspektiv frem.

Så da jeg året efter fik æren af at blive formand for Køb Odder, var det første, jeg gjorde at nedsætte et strategiudvalg for at få en plan: Hvor vil Køb Odder hen?

Syv mand mødte op og satte ord på, hvad Odder er, og hvad kan Odder kan blive i fremtiden.

På hvad vi er gode til, og hvad vi er knapt så gode til.

Vi blev enige om, at byens styrke er, at det er en rigtig by, ikke bare en forstad til Århus. Og uden butikkerne har vi ikke en rigtig by mere.

Derfor fik hele oplægget titlen “Odder, en rigtig by – også i fremtiden”.

Og det budskab har jeg så gentaget og gentaget lige siden.

Vi blev enige om, at alene nethandlen betyder, at der fremover kommer færre mennesker ikke bare i vores bymidte, men i alle bymidter. Her er kommunen nødt til at være en aktiv partner og nødt til at tænke i, hvordan vi finder nye måder at anvende bymidten på.

Vi blev enige om, at de fremtidsrettede løsninger, vi laver i bymidten, bør være fleksible, så de kan tilpasses og ændres, når borgernes behov, værdier og ønsker til det gode liv skifter, hvilket de helt sikkert gør.

Vi blev enige om, at vi har brug for et nyt torv, og det bør være fleksibelt, så det fungerer hele året på forskellige måder tilpasset årstiden.

Vi blev enige om, at vi skulle prøve at lade biler køre igennem gågaden.

Vi blev enige om, at vi trænger til et centralt spisested eller café på torvet. Hvis ikke det kommer af sig selv, bør vi undersøge mulighederne for et fælles initiativ, hvor virksomheder slår sig sammen om at starte et spisested.

Vi blev enige om, at åen er et stort aktiv for byen, og jo mere vi kan aktivere den i bylivet, jo bedre.

Vi blev enige om at arbejde for, at julebelysningen, som var en kæmpe udgift og hæmsko for vores arbejde med bymidten, skulle forsøges overdraget til kommunen.

Og ikke mindst blev vi enige om, at, at byens store trafikmagnet, Kvickly, skal bindes sammen med gågaden.

Det oplæg har jeg brugt meget aktivt. Jeg har haft det med overalt, jeg har citeret det konstant, og jeg har forklaret vores mål med bymidten for alle, der har gidet at høre på det.

Det er der heldigvis mange, der har gidet.

Vi fik pænt overdraget julebelysningen til kommunen.

Vi har testet sivetrafik. Vi kunne godt have tænkt os en mere grundig test, men vi fik det gjort – efter man har snakket om det i tyve år her i byen.

Og for kort tid siden kom så oplægget, som er det første skridt ind i fremtidens bymidte fra Bymidteforum, som vi jo også er del af:

Og nu bliver det rigtigt spændende.

Først vil jeg lige bede jer mærke oplæggets titel. Odder en rigtig by. Det er sgu godt fundet på.

Det, som oplægget beskriver er de næste tre prioriteter, som kommunen skal gå i gang med, når det gælder bymidten. Og det er:

At gøre Folkeparken permanent, så vi får forbundet Kvickly med bymidten via det det her fantastiske areal, som i dag er parkeringspladsen bag ved rådhuset.

Vi testede det af i efteråret, og det nye i forhold til afprøvningen er, at parken ikke skal slutte ved åen, men fortsætte op på området bagved Schmidt og op til biografen, så vi får folk trukket helt op i byen.

Jeg vil gerne indrømme, at den her plan overgår mine vildeste fantasier i ambitionsniveau.

Da vi oprindeligt begyndte at tale om at binde bymidten og Kvickly sammen, forestillede vi os, at det var via Åbygade, måske med nogle skilte, og måske kunne man male asfalten i en sjov farve.

Siden er ambitionerne på bymidten vegne bare vokset. Hos os, og hos vores samarbejdspartnere, ikke mindst kommunen. Det er virkelig godt.

Den anden prioritet for bymidten er:

Et nyt torv.

Nu sker der noget, venner. Nu kommer der et nyt torv. I skal ikke se på tegningen. Ingen ved, hvordan det kommer til at se ud. Der skal første være arkitektkonkurrence og alt muligt.

Men der kommer et nyt torv.

En del af oplægget er, at kommunen får mulighed for at forpagte stueetagen i centralhotellet, så det forhåbentligt bliver muligt at etablere et spisested af en art. Så det budskab er også blevet hørt.

I første omgang bliver der lavet en såkaldt afprøvning, hvor vi tester forskellige muligheder på torvet, ligesom vi gjorde med folkeparken.

Det glæder mig, at titlen på den afprøvning, der skal være på torvet har fået titlen: “Torvet: Byens fleksible gulv”. Igen er er nogen, der har lyttet til, hvad vi siger.

Den tredje prioritet er:

At gøre Åbygade mere rekreativ som såkaldt klimaboulevard. Herunder at åen aktiveres i sammenhæng med folkeparken på en måde, så vand og læring spiller sammen.

Oplægget her er lige nu indsendt som ansøgning til Realdania-fonden. Det kunne nemlig være rigtig rart, hvis Realdania ville spytte nogle millioner i kassen.

Men det her kommer til at ske, uanset om Realdania er med eller ej.

Det kommer bare til at tage længere tid, hvis Realdania ikke er med.

Hvis Realdania er ombord, så vil Køb Odders næste formand realistisk set kunne klippe snore over i Folkeparken og på torvet sammen med borgmesteren i 2021.

Alt det her er ikke kommet af sig selv. Vi har skabt en positiv stemning omkring bymidten blandt borgerne, erhvervslivet i andre brancher end vores, hos kommunens folk og blandt de folkevalgte på tværs af partier.

Det har vi gjort ved at insistere på at tænke stort og tænke positivt.

Prisen for det er, at vi har slugt nogle små kameler, som vi tidligere ville have brokket os over – og derefter alligevel slugt.

Væk med brok – frem med de positive historier og de store mål: For alle vil gerne være del af en succes.

Hold den kurs, venner, så bliver Odder ved med at være en rigtig by – også i fremtiden! 4

Som altid har jeg til sidst en masse mennesker, jeg gerne vil takke for deres arbejde for handelsbyen Odder.

Jeg vil gerne takke Odder Avis, som sponsorerer Køb Odder med et betydeligt beløb til aktivitetskassen. Vi er heldige at have en avis, som ikke bare rapporterer om byens liv, men er en aktiv deltager i det.

Tak til de mange foreninger i kommunen som altid er flinke til at stille op, når vi spørger dem.

Tak til vores venner hos Fabos, som i løbet af året hjælper os med opgaver. Det er en fornøjelse at have jer om bord.

Tak til vores dygtige bogholder Eigil Frederiksen, der giver os det nødvendige overblik, så vi forhåbentlig ikke er alt for nærige med pengene.

Tak til vores koordinator, Kurt Møller, der får vores aktiviteter til at glide systematisk og effektivt.

Jeg vil også gerne takke borgmesteren, byrådet og UdviklingOdder for et godt og løsningsorienteret samarbejde. Det samarbejde er en kæmpe styrke for handelsbyen Odder – og det er bestemt ikke noget, vi bare kan for givet.

Det seneste år har vi haft et meget tæt samarbejde med kommunens forvaltning i forbindelse med at udvikle fremtidens bymidte. Derfor skal de have en særlig tak i år.

Det gælder Louise Holmegaard, der er tovholder på bymidteforum.

Det er teknisk chef Casper Grønborg.

Det er Sekretariatschef Morten Møller, og det er ikke mindst manden, der sætter ambitionsniveauet, nemlig kommunaldirektør Henning Haahr, som simpelthen ikke kan se andet end løsninger.

Og så vil jeg selvfølgelig takke mine kolleger i bestyrelsen:

Lars Juel,

Kurt Møller,

Jesper Christensen

Jan Holmelund

Danni Frederiksen

Arne Sørensen

I år bliver det til en særlig tak til Rikke Calmar, som efter fire år i bestyrelsen har valgt at takke af.

Som I ved, har jeg valgt ikke at genopstille den her gang, og derfor vil jeg gerne bede jeg klaske hænderne ekstra meget sammen for min næstformand og sparringspartner Peter Astrup.

Planen for fremtidens bymidte, I lige har set, ville aldrig være blevet til noget uden Peter. Ham skal I være glade for.

Tak for i år og tak for denne gang!

Mange hilsener

Flemming Birch, formand Køb Odder