Fra formanden: Målsætning 2019

Målsætning 2019

Hej allesammen. Vi har nu fået fordelt vores indsatsområder i bestyrelsen, og vil gerne dele
hovedpunkterne med jer alle.

 • Fortsætte det gode samarbejde med kommune, dvs. deltage bredt i alt hvad vi kan, så detail og midtby bliver tilgodeset bedst muligt. Det at vi har bredt udvalg af butikker, gør Odder til en rigtig by- sådan skal det også være i fremtiden.
 • Bilfri midtby må ikke være et mål i sig selv. I forbindelse med bymidteudviklingen (folkepark og torv), vil der være stærke fortalere for bilfri midtby. Vi kæmper for fleksible løsninger der giver plads til aktiviteter og arrangementer, gerne så mange som muligt. Men også til parkering i de ”døde” perioder så der stadig er liv i midtbyen.
 • Vi ønsker at styrke samarbejdet i de 3 områder i midtbyen: øvre del, nedre del samt torvet. Blandt andet gennem dialog og forståelse. Vi håber gennem fornyet energi og positivt syn på fremtiden kan hjælpe hinanden med at genfinde den gammeldags indstilling til foreningssamarbejde, dvs. løfte i fælles flok.
 • Modernisering af Køb Odder både markedsføring og visuelt. Der sker meget digitalt som vi mener kan gavne os alle, både nu og i fremtiden. Glæd jer til at blive introduceret for Quickapp som fungerer som et digitalt kuponhæfte. Et nyt tiltag som fungerer godt allerede i andre byer. Derudover vil vi styrke markedsføringen gennem facebook. Vores hjemmeside og markedsføring vil vi også forsøge om det kan få et lille pift.
 • Vi ønsker bedre udnyttelse af vores samarbejde med Kystlandet, så vi kan få endnu flere turister til midtbyen.
 • Der vil blive arbejdet på et sundhedsarrangement, det er aktuelt og meget oppe i tiden med mulighed for at få mange forskellige aktører på banen. Det er Jesper fra Helseworld som har førerpinden, men er der nogen som har lyst eller gode ideer så tag endelig fat i ham. Det er endnu ikke fastsat hvordan arrangementet skal være, men engang i foråret 2020 kunne være et godt tidspunkt.
 • Vi vil videreudvikle på julesuccesen mht. udsmykning. Det viste sig at fungere rigtig godt med ekstra julebelysning på Torvet, det vil vi gerne brede ud til hele gågaden og den nederste del af Rosensgade. Vi forsøger at holde temaet Gammeldags jul. På samme opskrift håber vi at kunne gøre byen mere hyggelig om sommeren, det kunne være under overskriften ”Havefest” eller lign.

Nu sidder i nok og tænker: ”nææ hvor er det dog meget interessant, det kunne jeg godt tænke mig at deltage aktivt i, eller kender en som kan”. Så bare rolig, alle kan være med til festen. I tager bare fat i en fra bestyrelsen, så tager vi den derfra.

Lars Juel

Referat af generalforsamling 7. marts 2019

REFERAT

Generalforsamling, Køb Odder d. 7 marts 2019 på restaurant Skovbakken

1. Velkommen

Kurt bød de 52 fremmødte medlemmer velkommen og kunne fortælle at der var kommet 6 nye medlemmer til alene i de første 2 måneder i 2019

 • Tandhjulet Cykelforhandler
 • Kælderen
 • Visit Odder
 • Odd Fellow Loge
 • SevenYellowMonkeys
 • Design butikken Anton

2. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

3. Formandens beretning.

Udsendt pr. mail. Og godkendt. Et spørgsmål lød på hvad der menes med at begrænse os til midtbyen, hvilket formanden svarede på at vi skulle bruge vores kræfter til oppyntning/dekorering/events i midten af byen og ikke sprede os for langt ud, men gør det stort på et mindre område.

4. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen.

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

5. Næste års budget.

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, den er også udsendt pr. mail før generalforsamlingen. Der er budgetteret med et beløb til mere facebook annoncering ved hjælp af Lemon marketing.

6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Rikke Bog & ide (ønsker ikke genvalg)
Flemming Birch (ønsker ikke genvalg)
Peter Eine Kleine Bierbar (ønsker genvalg)
Danni Intersport (ønsker genvalg)
Jan Holmelund (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:
Jacob Green Vibe Burger
Sofie Skjold Optik

Sofie og Jacob kom ind I bestyrelsen i stedet for Rikke og Flemming.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars Tøjeksperten (Formand), Peter Eine Kleine (Næstformand), Danni Intersport (Kasserer), Jesper Helseworld
(sekretær), Kurt Koreny (koordinator), Jan Holmelund, Sofie Skjold Optik, Arne Kvickly, Jacob Green Vibe.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt.

Jacob fra Banko udvalget kom med en opfordring til at hjælpe med i udvalget da de bærende hænder, (Anna, Kent, Per og Helle) ønsker at overlade udvalget til nye kræfter, der var flere der tilbød deres hjælp i udvalget, så Banko kommer igen til efteråret, i vil alle hører nærmere senere fra udvalget.

Rene, Festlyset kom med en opfordring omkring oprydning fælles affald Odder, om deltagelse i dette, samt at vi allesammen rydder op foran vores butik/virksomhed osv. Så vi får en nydelig og ren by.

9. Viceborgmester til og fra kommunen.

Lone Jakobi fik ordet og fortalte omkring hvad der sker i kommunen lige nu og her og i den nærmeste fremtid, samt på børn og unge området, hvor Odder har lidt udfordringer, hvilket kommunen er klar over samt de tager initiativer for at hjælpe og forebygge på dette område, der var bekymringer blandt medlemmerne om
kommunen nu har styr på dette.

10. Medlemmerne har ordet.

Der blev spurgt ind til om her til vinter skulle holdes juletræstænding og Black Friday samme dag (29 nov.) eller om juletræstænding skulle ligge (22 nov.) en uge før. Der var en god debat om det ene eller andet, der kom også andre forslag:

 • Juletræstænding torsdag d. 28 nov. og Black Friday fredag d. 29 nov. ?
 • Black Friday fredag d. 29. nov. og juletræstænding lørdag d. 30. Nov. kl. 16,00 (det skal gerne være lidt mørkt)
 • Juletræstænding 1 søndag i advent.

Intet blev besluttet denne aften, men at udvalget på området tager stilling til ovenstående.

Referent: Jesper Helseworld