Medlemsmøder, Referater

Medlemsmøde 20 april 2017

Referat fra generalforsamling d. 20 april 2017
Sted: Restaurant Skovbakken
Antal deltagerer: ca. 50

Velkomst ved Kurt Møller

Der blev budt velkommen til de mange tilstedeværende.
Kurt kunne informere om at der siden nytår er kommet 10 nye medlemmer, stort velkommen til dem.
I de tidligere udsendte nyhedsmails har de været præsenteret.
Klaus Bonde Mikkelsen blev valgt som dirigent.
Kort præsentationsrunde af medlemmerne.

Formandens beretning

Beretningen er vedhæftet.

Årsregnskab

Gennemgang af regnskabet, og efterfølgende godkendes.
Enkelte spørgsmål til regnskabet:
Anders Katholm: Hvorfor gemmer man penge til julebelysningen?
Svar: Det gør man da en stor storm som forrige år nemt kan koste 30-50.000 kr. i reparationer.
Dog er det lidt specielt i år da vi senere på aftenen skal stemme om netop julebelysning.
Da regnskabet har været færdig i over 2 måneder, og man på daværende tidspunkt ikke vidst noget om
julebelysningens skæbne var dette beslutningen.

Thomas ( Odder Parkhotel ):Hvorfor så stor en egenkapital: Skal pengene ikke bruges?
Svar: Kurt fortæller at der er behov for et kasseflow på 300.000 kr samt at bestyrelsen er af den holdning at
det ikke skader at have lidt penge stående.
Husk det er jer medlemmer der bestemmer om og hvad pengene skal bruges til. Forslag modtages gerne!

Budget 2017

Budget blev gennemgået og efterfølgende godkendt.
Enkelte spørgsmål til budget:
Anders Katholm: Driftsudgifter er større end aktivitetsudgifter. Hvorfor det?
Svar: Der bliver brugt mange gratis hænder og man bruger Køb Odders medlemmer som leverandører,
hvilket sparer en masse penge. Flemming Birch tager det til notat, da man selvfølgelig skal have det for øje.
Lars Årø: Hvorfor er indtægterne på pylonerne faldet så meget?
Svar: Nyhedsinteressen er der ikke mere. De offentlige institutioner har via Odder Kommunes
belægningsprocent kunnet få gratis pyloner. Dette kan de dog ikke mere. Aftalen med Odder Kommune om
hvad der må stå på pylonerne er for snæver. Dette er bestyrelsen i dialog med Odder Kommune omkring.
Anders Katholm: Måske man kunne lave et salgsbrev til foreninger og medlemmer. Så ved man hvad der er
tilladt samt priserne på det.
Svar: God ide, vi kigger på det når dialogen med Odder Kommune er på plads.
Rene Thomasen: Grafikken er for dårlig. Man kan ikke se teksten når der står meget.
Svar: Mange af dem der er på pylonerne har selv lavet deres opslag. Dette gør at grafikken bliver for dårlig.
Peter fra Odder Avis siger at hvis man vælger at få dem til at gøre det for sig, så sørger de for at rådgive
omkring dette så det bliver ordentligt. Men det er jo frivilligt.
Søren ( Green Vibe Burger ): Hvad er bidraget fra Odder Avis for?
Svar: Bidraget gives mod at Køb Odder køber annoncer i avisen til arrangementer, og at medlemmerne
annoncerer i avisen.
Hanne Bylow fortæller at man blev enige om dette for mange år siden i bestyrelsen, om at bakke op om
Odder Avis.

Julebelysning

Anna fra Anna & Søs fremlægger forslaget som er indkommet vedr. julebelysningen.
Anna læser forslaget op for forsamlingen som der skal stemmes om.
Resultatet er følgende:
42 stemte for forslaget
5 stemte imod forslaget
1 stemte blankt

Bestyrelsen har nu fået denne opgave.

Efterfølgende var der en dialog omkring hvad vi gør hvis ikke kommunen tager over og om man skal have
en plan B så man kører videre alligevel.
Dette er ikke muligt ifølge Flemming. Man kan ikke sidde og forhandle og så sige at hvis ikke I vil, så
beholder vi den alligevel. Det skal være enten eller. Bestyrelsen bakker op omkring forslaget.
Uffe er netop ankommet, har været til andet møde.
Han siger at Odder Kommune ikke bare lige har pengene til at overtage julebelysningen fra år til år. Deres
budget bliver lavet i oktober måned og ligger fast for året.
Dette er en beslutning som økonomiudvalget skal tage stilling til og senere byrådet.
Uffe opfordrer til dialogmøder med Køb Odders bestyrelse for at imødekomme sådanne sager.

Valg til bestyrelsen

På valg i år er:
Flemming Birch – ønsker genvalg
Peter Astrup – ønsker genvalg
Rikke Calmar – ønsker genvalg
Ønsker at indtræde i bestyrelsen:
Jacob Kallestrup Sørensen fra Green Vibe Burger
Der skal vælges 3 og derfor skal der stemmes.
Stemmerne fordeles således:
Flemming fik 38 stemmer
Peter fik 35 stemmer
Rikke fik 34 stemmer
Jacob fik 10 stemmer
Jacob indtræder som suppleant i bestyrelsen

Valg af revisor:

Christensen og Kjær blev genvalgt

Uffe har ordet

Uffe takker for invitationerne til vores morgenmøder samt til generalforsamlingen.
Odder Kommune vil gerne bakke op om Køb Odder og hele byen. Tal byen op, det hjælper hele byen og
Odder kommune som helhed. Det smitter af når der er positiv stemning.
Der er fremgang i antal tilflytter til byen, måske blive det et rekord år i år 2017.
Anlægsaktiverne bruges lige pt. på Skovbakke skolen som er i gang med stor renovering.
Der laves desuden en vuggestue som kan huse 20 børn samt en børnehave til 80 børn.
Takker bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.
Uffe syntes det er dejligt med de mange tiltag der tages i byen og de store arrangementer som der
afholdes. De tiltrækker mange til byen.
Et arrangement som sidste Shopping b.N. hvor der var gamle biler samt brandbiler er noget der tiltrækker
mange mænd og drenge. Så kan mor og datter shoppe mens far og søn kigger biler.

Sivetrafik er indledt, og første prøveperiode slutter 30 april 2017. Så starter vi op igen til efterår/vinter.

Letbanen kommer til Odder omkring jul. Mere præcis dato kommer inden længe.

Letbanen laves i 3 etaper.
1 etape er fra Viby til Skejby
2 etape er fra Viby til Odder
3 etape er fra Skejby til Grenå

Uffe informerer at springvandet på torvet startes op igen så snart der ikke er mere frost i vente.
Hvis man ønsker at få Uffe på besøg til en snak i sin forretning/virksomhed så giv ham endelig besked
herom. Han møder gerne op og tager en dialog.

Ekstern foredragsholdere

Firmaet RCC kom og holdt et foredrag på ca 30 min omkring ledelse, kommunikation til medarbejderne,
kommunikation til kunderne og service.
Se slideshow her

Det blev besluttet at bestyrelsen skal få en pris hvis 10,20 eller 30 ønsker at deltage.

Referant
Rikke fra Bog & ide