Medlemsinfo, Medlemsmøder, Referater

Medlemsmøde 18. Juni 2019

Referat af Køb Odder ́s medlemsmøde på Odder Park hotel

Fremmødte: 32
Ref. Jesper – Helseworld
Dagsorden tidligere udsendt pr. mail.

Til og fra Borgmesteren

Kommunens budget er normalt vedtaget for næste år nu her – men pga. skift af regering er dette ikke sket endnu, da der ikke er en finansminister til at give retningslinier for kommunerne. Kommunen holder budgettet som er sat til 2019.

Borgmesteren opfordrer til at benytte jobcenteret ved mangel på personale også/specielt ved ufaglærte opgaver I virksomhederne. (se medsendte info./fil.)

Erhvervsstrategiplanen er snart klar og færdig og vil blive sendt I høring snarest. Kommunen vil have stor prioritet på detailhandelen.

Byrådet skal snarest tage stilling til om Hou/Hov skal være med V el. U, borgmesteren forventer det bliver med U da størstedelen (90% af borgerne I byen) ønsker U.

Ord fra Formanden

Bestyrelsens målsætninger er at samarbejde med kommunen og “bruge” kommunen ved arrangementer og andet hvor det giver mening, da det øger mulighederne og hænder til dette. Samt et godt samarbejde I foreningen blandt de forskellige områder.

Bestyrelsen går med overvejelser hvor vi kan benytte noget af vores egenkapital til investeringer, ala Jul I Odder og Sommer I Odder, noget genbrugeligt dekoration. F.eks. Lyserød lørdag I efteråret har Jan Holmelund fået stafetten på og vi ser om vi ikke kan lave et fælles arrangement på dette.

Parkeringsstrategi

Kommunen vil her henover sommeren lave trafik og parkeringstællinger så de kan udarbejde en analyse om behovet af parkering og hvor fremadrettet, så den rigtige beslutning kan tages. Pullerter ved gågaden og torvet er udsat til opsætning I ugerne 32-33

Quickinfo

Foreningens elektroniske kuponhæfte er klar og kører allerede, der er pt. 13 annoncører på og flere er på vej, vi har 247 kunde medlemmer og flere kommer på dagligt, forventningen er at året ud har vi 1500 – 2000 kunde medlemmer. For at komme med som annoncør kan I tage fat på Jacob GreenVibe burger eller Sofie Skjoldoptik, de kan fortælle meget mere om hvordan det fungere osv. For at få adgang og se “kuponhæftet” skal man sende en sms med teksten “Odder” til 1912.

Vores nye logo blev fremvist og vil blive brugt fremover I alt vores annoncering både på print og på web.

Ny hjemmeside ved SevenYellowMonkeys

Vi er ved at få en ny hjemmeside som meget mere henvender sig til forbrugerne I stedet for til medlemmerne, den vil blive sat iværk online snarest her henover sommeren.
Hele den nye hjemmeside er lavet og er et sponsorat fra SevenYellowMonkeys. Tak