Generalforsamling, Medlemsinfo, Medlemsmøder

Generalforsamling 15. marts 2022

Referat fra ordinær Generalforsamling i Køb Odder d. 15 marts 2022 på Restaurant Skovbakken.

Antal fremmødte: 39

Formanden Lars Juel bød velkommen og en kort præsentationsrunde fandt sted.

1. Valg af dirigent:
Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:
Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:
Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:
Blev gennemgået/orienteret omkring ved Flemming Rasmussen “city manager”, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:
Lars Juel “Tøjeksperten, Kysthuset” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Arne Sørensen “Kvickly” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Klaus Pedersen “Kælderen bar og bodega” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Jesper Christensen “Helseworld” (Modtager genvalg) blev genvalgt.

Stiller op til bestyrelsen:
Der var ingen nye opstillede til bestyrelsen.
Bestyrelsen ser således ud:
Lars (Tøjeksperten, Kysthuset), Peter (Odder avis), Jesper (Helseworld), Sofie (Skjold Optik, Mosters Cafe), Arne (Kvickly), Jakob (Folkebistroen), Claus (Kælderen). 7 medlemmer i alt.

Den “nye” bestyrelse blev konstitueret efter GF:
Formand: Sofie (Skjold optik, Mosters Cafe).
Næstformand: Peter (Odder avis).
Kasserer: Claus (Kælderen).
Sekretær: Jesper (Helseworld).

7. Valg af Revisor:
Genvalg til Christensen og Kjær

8. Eventuelt:
-Tine Mynster informerede om kulturforeningen og alle de gode projekter og ting de laver, og opfordrede til at man melder sig ind i foreningen, og det er gratis medlemskab.
-Nicolaj Gyldenberg “Crazy Daisy” fortalte kort om byfesten og at han ser nogle udfordringer i fremtiden omkring at foreningerne får svært ved at løfte opgaven selv, og at han mener der bliver et behov for hjælp fra kommunen og de erhvervsdrivende i byen.
-Helle fra Kystlandet opfordrede til at bruge og få vores kunder/ og os selv ud og gå de 4 km skattejagten er rundt i byen, så alle de smukke steder kan ses.

Borgmester til og fra kommunen:
Odder Kommunes nye Borgmester Lone Jakobi fortalte om den nye struktur og div. udvalg, som den nye kommune består af, samt hvilke emner og udfordringer vores kommune ser frem i den nærmeste fremtid. Ang. Folkeparken håber hun at det første spadestik bliver lige efter sommer “vi krydser finger” 🙂

Referent: Jesper – Helseworld

Dirigent 15. marts 2022
Claus Bonde Mikkelsen