Generalforsamling 15. marts 2022

Referat fra ordinær Generalforsamling i Køb Odder d. 15 marts 2022 på Restaurant Skovbakken.

Antal fremmødte: 39

Formanden Lars Juel bød velkommen og en kort præsentationsrunde fandt sted.

1. Valg af dirigent:
Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:
Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:
Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:
Blev gennemgået/orienteret omkring ved Flemming Rasmussen “city manager”, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:
Lars Juel “Tøjeksperten, Kysthuset” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Arne Sørensen “Kvickly” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Klaus Pedersen “Kælderen bar og bodega” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Jesper Christensen “Helseworld” (Modtager genvalg) blev genvalgt.

Stiller op til bestyrelsen:
Der var ingen nye opstillede til bestyrelsen.
Bestyrelsen ser således ud:
Lars (Tøjeksperten, Kysthuset), Peter (Odder avis), Jesper (Helseworld), Sofie (Skjold Optik, Mosters Cafe), Arne (Kvickly), Jakob (Folkebistroen), Claus (Kælderen). 7 medlemmer i alt.

Den “nye” bestyrelse blev konstitueret efter GF:
Formand: Sofie (Skjold optik, Mosters Cafe).
Næstformand: Peter (Odder avis).
Kasserer: Claus (Kælderen).
Sekretær: Jesper (Helseworld).

7. Valg af Revisor:
Genvalg til Christensen og Kjær

8. Eventuelt:
-Tine Mynster informerede om kulturforeningen og alle de gode projekter og ting de laver, og opfordrede til at man melder sig ind i foreningen, og det er gratis medlemskab.
-Nicolaj Gyldenberg “Crazy Daisy” fortalte kort om byfesten og at han ser nogle udfordringer i fremtiden omkring at foreningerne får svært ved at løfte opgaven selv, og at han mener der bliver et behov for hjælp fra kommunen og de erhvervsdrivende i byen.
-Helle fra Kystlandet opfordrede til at bruge og få vores kunder/ og os selv ud og gå de 4 km skattejagten er rundt i byen, så alle de smukke steder kan ses.

Borgmester til og fra kommunen:
Odder Kommunes nye Borgmester Lone Jakobi fortalte om den nye struktur og div. udvalg, som den nye kommune består af, samt hvilke emner og udfordringer vores kommune ser frem i den nærmeste fremtid. Ang. Folkeparken håber hun at det første spadestik bliver lige efter sommer “vi krydser finger” 🙂

Referent: Jesper – Helseworld

Dirigent 15. marts 2022
Claus Bonde Mikkelsen

GENÅBNING MED ÆNDREDE AREALKRAV

Kære alle

Virksomhedsguiden blev sent i aftes opdateret med de gældende restriktion for genåbningen.

Så vidt jeg kan se, er det kun arealkravene, der er blevet ændret i fht. sidste genåbning. Kravene om værnemidler, sprit/sæbe, opsynspersonale og skiltning ser ud til at være de samme.

I flere tilfælde SKAL man bruge Sundhedsstyrelsens plankater til skiltningen. Dem kan du finde her: https://coronasmitte.dk/materialer/plakater-og-informationsmateriale

Læs mere om de gældende regler på https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
Karsten.geertsen@odder.dk
tlf. 20902030

INFO FRA UDVIKLING ODDER

Kære medlem

Selv om ikke alle kan åbne på mandag, glæder vi os over den delvise genåbning.

Vi vil i den kommende tid arbejde rigtig meget med både markedsføring og med at få gjort byen attraktiv.

Aktuelt er vi ved at undersøge, om vi kan få ”opdateret” beplantningen i blomsterkummerne – men vi må også erkende, at årstiden ikke rigtig er med os.
Men vi kommer hurtigst muligt med flere initiativer.

Der bliver opsat farverige plakater med budskaber om at handle lokalt. I denne runde tilføjer vi ”trygt” som et lille indskudt ord med en dobbelt betydning.
Vi vil i det hele taget opfordre alle til at gøre meget ud af at signalere, at vi er meget opmærksomme på kundernes tryghed og følger myndighedernes krav og anbefalinger.
Vi vil gerne have mange ind i byen og butikkerne, men vi vinder helt sikkert også noget ved at slå på, at det kan ske på en tryg og sikker måde.

Der er desværre endnu ingen vejledning til de butikker, der må åbne på mandag (jeg har lige talt med Coronahotlinen). Der forventes et nyt krav om 10 m2 pr. kunde i butikker under 2.000 m2 og 20 m2 pr. kunde i butikker mellem 2000 og 5.000 m2. Derudover må vi forvente, at vi som minimum skal leve op til kravene fra sidste genåbning- det vil bl.a. sige:
• Indretning (mulighed for afstand, ensretning, sprit/sæbe osv.)
• Opsynsperson
• Mundbind/visir – både kunder og personale
• Skiltning om bl.a. hygiejne/adfærd, max. antal personer, krav om mundbind/visir. Bemærk, at en del af skiltene skal være Sundhedsstyrelsens plakater.
• Butikker over 2.000 m2 skal desuden huske skilt med størrelse på lokalet + afmærkning og instruktion om ensretning eller ”hold til højre”

Vejledningen vil blive tilgængelig på virksomhedsguiden.dk på dette link https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-udvalgsvarebutikker/98da4241-d47b-4eaf-a888-122db01e0859/
Her kan du dog p.t. kun se det forventede krav om m2 pr. kunde samt de ”gamle” regler, som jeg har beskrevet lidt af ovenfor, men coronahotlinen har lovet, at de nye retningslinjer bliver offentliggjort her så snart de kommer.

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du er i tvivl…men den endelige vejledning er som nævnt ikke kommet endnu.

Nyt fra sekretariatet
Som du måske har set i pressen, arbejder vi i øjeblikket på at lave et samarbejde mellem Køb Odder, UdviklingOdder og Odder Kommune om en lidt større detailhandelsindsats året ud. Det betyder bl.a., at UdviklingOdder overtager sekretariatsfunktionen. Vi ansætter en medarbejder til opgaven, men indtil det er på plads betyder det, at du ind i mellem kommer til at høre fra undertegnede.

Køb Odders indsatser (som eksempelvis også denne mail) er som altid styret af bestyrelsen – sådan vil det også være fremadrettet.
Men der er nedsat en arbejdsgruppe, som ind til videre består af Lars Juel og Peter Astrup fra Køb Odders formandskab, Arne Sørensen som formand for UdviklingOdder, Morten Møller fra Odder Kommune samt undertegnede, som skal styre processen her i opstarten. Odder Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg bevilligede i mandags kr. 500.000 til formålet.

Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
UdviklingOdder
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlem

Køb Odders generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes i marts-april, og forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Med udsigt til fortsat forsamlingsforbud et stykke frem i tiden, skal jeg allerede nu – efter aftale med formanden – meddele, at generalforsamlingen først vil blive afholdt når forsamlingsforbuddet er hævet til et niveau, der giver mulighed for fysisk fremmøde. Først herefter kan bestyrelsen fastsætte datoen for generalforsamlingen. Vi håber på at kunne udsende indkaldelsen i april med henblik på afholdelse i maj.

Det betyder også, at vi – efter aftale med den sædvanlige dirigent, advokat Claus Bonde Mikkelsen – kan rykke fristen for fremsendelse af forslag til den 1. april.


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30

GENÅBNING AF ODDER I SAMARBEJDE MED KVICKLY

Genåbning af Odder i samarbejde med Kvickly Kæden

Vi har fået den helt FANTASTISKE mulighed i samarbejde med Kvickly at tilbyde alle vores medlemmer en hjælpende hånd til at få KICK startet salget efter nedlukningen.

Kvickly Odder og Coop generelt har været godt begunstiget af den nedlukning, som for rigtigt mange af jer har betydet lukkede butikker og en meget økonomisk svær tid.
I den anledning har Kvickly kæden valgt at give en pulje penge tilbage til de byer, hvor de har butikker.

Dette betyder for KØB ODDER medlemmer, at man har muligheden for gratis annoncering i forbindelse med, at landet igen åbner op.

Vi laver i uge 9,10 og 11 Genåbningsaviser sammen med Odderavis, og de butikker der har været tvangslukket, kan her få en Gratis helsides annonce med.
Når restauranterne og Frisørerne kommer med, laver vi et tiltag for dem.

I vil blive kontantakt af Odderavis i denne uge eller i starten af næste uge omkring muligheden, men vil du være sikker på at være med allerede i næste uge,
så kontakt Peter på 28735690 eller send ham en mail på Peast@jfmedier.dk

Hvis du er i tvivl om tilbuddet gælder dig, kan du i den vedhæftede liste se, hvem der er tildelt annoncer.
Skulle du har spørgsmål til fordelingen, er du også velkommen til at kontakte Peter.

Vi kan også fortælle, at vi er blevet kontaktet af et af vores medlemmer, om byen ikke kunne blive pyntet op til på mandag, og om vi ikke skulle have flag allé op.
Det arbejder vi på, og vi mødes i dag med kommunen omkring, hvordan de kan understøtte genåbningen, så vi håber at kunne hurtigt få forskønnet byen med blomster og andet udsmykning.

HUSK I skal endelig ringe, hvis I har noget på hjertet

Formand / Næst formand

Lars Juul 22322676 / Peter Astrup 28735690

NYTÅRSHILSEN FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

Et anderledes år lakker mod enden. For nogen har det betydet nedlukning og ingen salg, mens det for andre har betydet omsætningsrekorder og ekstrem travlhed. Arrangementer og aktiviteter er planlagt og gennemført på alternative måder, andre helt aflyst. Lad os håbe i 2021, vi kan samles til større events igen, og mødes på kryds og tværs. Det glæder jeg mig i hvert fald til.

”Handel lokalt” er blevet skrevet og sagt utallige gange, men i år er det som der for alvor er kommet handling bag, lad os så krydse fingrene for det også gælder når alle restriktionerne fjernes igen.
Vores koordinator har valgt at gå på en velfortjent pension efter 6 år. Det efterlader en del opgaver, men giver også mulighed for at vi ryster posen, og ser om vi kan gøre tingene på en ny eller anden måde. Jeg håber I vil byde ind med tanker og ideer i det nye år, så vi fortsat kan udvikle vores midtby.

Vi har i bestyrelsen inviteret til et styrket samarbejde med kommunen og Udvikling Odder, for at sikre endnu mere fokus på Odder som en handelsby, også i fremtiden. Indtil videre er der udarbejdet en analyse som er vedhæftet. Vi ved endnu ikke præcist hvor den lander, men håber vi kan fremlægge oplæg omkring generalforsamlingen.

Tusind tak for opbakningen i 2020. Jeg ønsker jer og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel
Formand, Køb Odder

Medlemsmøde 10. juni 2020

Medlemsmøde på Odder Park hotel onsdag d. 10. juni 2020.

Fremmødte: ca. 40

Ref: Jesper Helseworld.

Kurt bød os alle ca 40 medlemmer velkommen og da den nye italienske restaurant er kommet med i Køb Odder, havde de fået 10 min. til et kort indlæg med deres visioner for deres restaurant, ved køkkenchef og ejer Massimiliano Cameli. Hvor han kunne fortælle om bla. Deres gode erfaringer med “madmarkeder/byfest” i hans hjem by i Italien, og dette kunne han nemt se for sig i Odder by også. Derudover har han/de købt mejeriet i Saksild der også over tid skal integreres i deres planer for området “bed and breakfast”. De forventer at åbne I juli med åbningstider fra kl. 10 til 22. Et meget spændende projekt der helt sikkert kan give vores by og kommune et kæmpe løft.

Ved Borgmesteren: Uffe Jensen fortalte at alle I kommunen stort set var tilbage I normale arbejdsgange igen. Og at der var indberettet kun 9 tilfælde af Corona tilfælde I hele Odder kommune, hvilket er utroligt lidt.
Byggegrundene I Bendixminde der var sat til salg er stort set solgt og den næste etape skal måske sættes i gang før planlagt, dette var borgmesteren selvfølgelig meget glad for, så der er ikke gået Corona I salg af grunde her i Odder.

Arrangementet Verdensmål som skulle være afholdt 28 august er desværre udskudt til foråret/start sommer 2021 grundet Corona. (sidste nyt: Køb Odder laver egen event med Høstfest/Madmarked 28/8.)

Kystlandet: Helle fra Kystlandet fortalte kort om at visit Danmark lægger ekstra mange kræfter I år bla. Markedsføringen af outdoor i hele Danmark, da de forventer en ekstra stor turisme af danskere.
Her i Odder vil vores skattejagt kører I byen og kort/medaljer kan afhentes hos MR Lønskov på Torvet.

Formanden: Lars Juhl lagde op til en “snak/dialog” ved bordene omkring hvad vi har lært/kan lære af en tid med Corona, samt forslag til hvornår vi kan forvente at gå tilbage til normalen med open by Nights osv. Det der kom ud af dialogen blev nedskrevet ved hvert bord og er givet videre til bestyrelsen, så de kan gå videre med disse ideer og udsagn.

Quickinfo: Quickinfo firmaet har givet Køb Odder en gratis periode med deres nye layout (mail om dette er udsendt tidligere), dette gør selvfølgelig også at vi alle i Køb Odder har mulighed for at prøve det af GRATIS indtil d. 1 okt-2020. Man har mulighed for at opsætte 2 tilbud pr. butik/medlem. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at I alle deltager, så der er mange gode tilbud til vores kundeklubs medlemmer. Christian fra Quickinfo vil komme rundt til butikkerne og vise hvorledes deres nye layout fungere.

Medlemsmødet sluttede ca. ved 9,30 tiden.

Således opfattet, Jesper Helseworld.
I ønskes alle en rigtig god sommer

Generalforsamling 5. marts 2020

Ordinære Generalforsamling i Køb Odder d. 5. marts 2020 på restaurant Skovbakken

Kurt bød de ca. 40 fremmødte velkommen og kunne fortælle der var kommet 5 nye medlemmer til, siden vi sidst har været samlet.

– Lund Møbler.

– Normal.

– Strandshoppen.

– B-coffee.

– Tinghuset Bistro & Vinbar.

1. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:

Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel og godkendt af de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde et forslag til en vedtægtsændring, der omhandlede: Udmeldelse skal ske pr. mail, senest ved udgangen af december mdr. Gældende for det kommende kalenderår.

Denne ændring blev godkendt uden yderligere kommentar.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:

Jan Holmelund (ønsker at træde ud af bestyrelsen)

Arne Sørensen (ønsker genvalg)

Lars Juel (ønsker genvalg)

Jesper Christensen (ønsker genvalg)

Kurt Møller (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:

Klaus (Kælderen)

Klaus Blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jan Holmelund, Klaus er det 9. bestyrelsesmedlem. Alle Andre der ønskede genvalg, blev genvalgt.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars (Tøjeksperten), Peter (Odder avis), Danni (Intersport), Jesper (Helseworld), Kurt (Koreny og koordinator), Sofie (Skjold Optik), Arne (Kvickly), Jacob (FolkeBistroen), Klaus (Kælderen).

Den “nye” bestyrelse konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt:

Seven Yellow Monkeys fremlagde en event, der I samarbejde med Odder antenneforening skulle være omkring EM I fodbold og en STOR storskærm på Torvet en hel mdr. Fra midt juni til midt ca. juli. Dette vil man som virksomhed få hørt meget mere om senere og evt. samarbejde. Et stort og meget spændende projekt og rigtig givtig for Odder by. (Sidste nyt, er desværre siden blevet aflyst pga. Corona)

Borgmester til og fra kommunen:

Uffe startede med at være meget tilfreds og positive omkring køb Odders og kommunens samarbejde, og ønskede at det I den grad skulle forsætte.

Vi har en høj tilflytter/vækst blandt borgere på hele 0,7% dette gør os til nr. 15 blandt alle kommuner, den gennemsnitlige tilvækst er på 0,4%.

Dette gør også at de udstykninger kommunen laver hurtigt bliver solgt, samt der er rigtig mange (16 Projekter) der ligger klar eller så godt som, til at igangsættes I de kommende år med forskellige typer boliger, både i Odder by og i oplands byerne.

Også en stor tak til restaurant Skovbakken for lækker tilberedt mad.

Referent: Jesper Helseworld

Fra generalforsamlingen 5. marts

  • Formandens beretning er medsendt
  • Jespers referat fra generalforsamlingen er medsendt
  • Vort nye bestyrelsesmedlem Klaus K. Pedersen fortæller nedenfor lidt om sig selv

Den nye bestyrelse, på i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.  

Kontakt oplysninger på den nye bestyrelse i Køb Odder 2020:

Lars Juel, Tøjeksperten tlf. 22322673/ 86547071 mail: lsj.juel@gmail.com (Formand)

Peter Astrup, Odder Avis tlf. 28735690, mail:  peast@jfmedier.dk  (Næstformand)

Danni Frederiksen, Intersport tlf. 86552900/ 30303048, mail: odder@intersport.dk (Facebook ansvarlig, og kasserer)

Jesper Christensen, Helseworld tlf. 26332557, mail: jessylvest@hotmail.com (Sekretær)

Arne Sørensen, Kvickly Odder tf. 20437140/ 87802800, mail: Arne.Soerensen@kvickly.dk (Bestyrelsesmedlem)

Jacob Kallestrup Sørensen, FolkeBistroen Tlf. 7788 0000/ 2896 8677, mail: jks@folkebistro.dk  (Bestyrelsesmedlem)
Sofie Dalsgaard, Skjold Optik tlf. 86540013/ 30200813, mail: sofie@skjoldoptik.dk  (Bestyrelsesmedlem)

Klaus K. Pedersen, Kælderen Bar & Bodega tlf. 42303424, mail: info@kaelderen.com  (Bestyrelsesmedlem)  = NY

Kurt Møller, Koreny, tlf. 20700640, mail: odder@korenyudlejning.dk (Bestyrelsesmedlem & koordinator)

Nedenfor fortæller Klaus, vort nye bestyrelsesmedlem lidt om sig selv.

Jeg hedder Klaus Koustrup Pedersen jeg er født og opvokset i Odder, og er 33 år gammel. Overtog Kælderen Bar & Bodega for ca. 2,5 år siden hvor der er lagt meget arbejde i at få vendt kunde strømmen fra negativt til positivt, det har været en hård kamp og vi kæmper stadig og forsøger at forbedre os for hver dag der går. Vi har lavet mange nye tiltag de sidste par år, som nu gør at vores kunde gruppe er blevet meget bredere. Er uddannet ved forsvaret som bombe rydder og været udsendt i både 06 og 07, forinden har jeg været 3 år i Kvickly Odder og sammenlagt nogle år i Gylling Dagli´Brugs. Jeg har også arbejdet en del år i rengørings branchen både som ansat og som selvstændig, årene inden købet af Kælderen har jeg arbejdet som vagt, blandt andet på Moesgård museum, Netto butikkerne og mere til. Har haft tilknytning til Kælderen siden 2012 hvor jeg har stået dørmand og taget imod tusindvis af glade gæster og det vil jeg/vi blive ved med. Jeg er glad for at være valgt ind i bestyrelsen, glæder mig til at prøve at sidde med, rundt om bordet med resten af bestyrelsen.

TAK FOR 2019 FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

I år gik jeg glad og stolt på juleferie. Der har udelukkende været rosende ord om byens julepynt og folk har ulejliget sig både på skrift og personligt for at udtrykke glæde vedrørende julestemningen i vores by. Det varmer helt vildt, og giver lyst til at fortsætte arbejdet med udviklingen af vores midtby.

En stor tak til alle jer, som bidrager enten økonomisk, med frivilligt arbejde eller endda begge dele.

Vores sidste medlemsmøde på Odder Park hotel, syntes jeg, gik over alt forventning. Der var en virkelig god og positiv dialog, og vi fik snakket med medlemmer vi måske ikke normalvis ville. Denne positive trend, håber jeg vi kan fortsætte ind i det nye år.

Tusind tak for opbakningen i 2019

 Jeg ønsker jer, og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel

Formand, Køb Odder