NYTÅRSHILSEN FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

Et anderledes år lakker mod enden. For nogen har det betydet nedlukning og ingen salg, mens det for andre har betydet omsætningsrekorder og ekstrem travlhed. Arrangementer og aktiviteter er planlagt og gennemført på alternative måder, andre helt aflyst. Lad os håbe i 2021, vi kan samles til større events igen, og mødes på kryds og tværs. Det glæder jeg mig i hvert fald til.

”Handel lokalt” er blevet skrevet og sagt utallige gange, men i år er det som der for alvor er kommet handling bag, lad os så krydse fingrene for det også gælder når alle restriktionerne fjernes igen.
Vores koordinator har valgt at gå på en velfortjent pension efter 6 år. Det efterlader en del opgaver, men giver også mulighed for at vi ryster posen, og ser om vi kan gøre tingene på en ny eller anden måde. Jeg håber I vil byde ind med tanker og ideer i det nye år, så vi fortsat kan udvikle vores midtby.

Vi har i bestyrelsen inviteret til et styrket samarbejde med kommunen og Udvikling Odder, for at sikre endnu mere fokus på Odder som en handelsby, også i fremtiden. Indtil videre er der udarbejdet en analyse som er vedhæftet. Vi ved endnu ikke præcist hvor den lander, men håber vi kan fremlægge oplæg omkring generalforsamlingen.

Tusind tak for opbakningen i 2020. Jeg ønsker jer og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel
Formand, Køb Odder

Medlemsmøde 10. juni 2020

Medlemsmøde på Odder Park hotel onsdag d. 10. juni 2020.

Fremmødte: ca. 40

Ref: Jesper Helseworld.

Kurt bød os alle ca 40 medlemmer velkommen og da den nye italienske restaurant er kommet med i Køb Odder, havde de fået 10 min. til et kort indlæg med deres visioner for deres restaurant, ved køkkenchef og ejer Massimiliano Cameli. Hvor han kunne fortælle om bla. Deres gode erfaringer med “madmarkeder/byfest” i hans hjem by i Italien, og dette kunne han nemt se for sig i Odder by også. Derudover har han/de købt mejeriet i Saksild der også over tid skal integreres i deres planer for området “bed and breakfast”. De forventer at åbne I juli med åbningstider fra kl. 10 til 22. Et meget spændende projekt der helt sikkert kan give vores by og kommune et kæmpe løft.

Ved Borgmesteren: Uffe Jensen fortalte at alle I kommunen stort set var tilbage I normale arbejdsgange igen. Og at der var indberettet kun 9 tilfælde af Corona tilfælde I hele Odder kommune, hvilket er utroligt lidt.
Byggegrundene I Bendixminde der var sat til salg er stort set solgt og den næste etape skal måske sættes i gang før planlagt, dette var borgmesteren selvfølgelig meget glad for, så der er ikke gået Corona I salg af grunde her i Odder.

Arrangementet Verdensmål som skulle være afholdt 28 august er desværre udskudt til foråret/start sommer 2021 grundet Corona. (sidste nyt: Køb Odder laver egen event med Høstfest/Madmarked 28/8.)

Kystlandet: Helle fra Kystlandet fortalte kort om at visit Danmark lægger ekstra mange kræfter I år bla. Markedsføringen af outdoor i hele Danmark, da de forventer en ekstra stor turisme af danskere.
Her i Odder vil vores skattejagt kører I byen og kort/medaljer kan afhentes hos MR Lønskov på Torvet.

Formanden: Lars Juhl lagde op til en “snak/dialog” ved bordene omkring hvad vi har lært/kan lære af en tid med Corona, samt forslag til hvornår vi kan forvente at gå tilbage til normalen med open by Nights osv. Det der kom ud af dialogen blev nedskrevet ved hvert bord og er givet videre til bestyrelsen, så de kan gå videre med disse ideer og udsagn.

Quickinfo: Quickinfo firmaet har givet Køb Odder en gratis periode med deres nye layout (mail om dette er udsendt tidligere), dette gør selvfølgelig også at vi alle i Køb Odder har mulighed for at prøve det af GRATIS indtil d. 1 okt-2020. Man har mulighed for at opsætte 2 tilbud pr. butik/medlem. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at I alle deltager, så der er mange gode tilbud til vores kundeklubs medlemmer. Christian fra Quickinfo vil komme rundt til butikkerne og vise hvorledes deres nye layout fungere.

Medlemsmødet sluttede ca. ved 9,30 tiden.

Således opfattet, Jesper Helseworld.
I ønskes alle en rigtig god sommer

Generalforsamling 5. marts 2020

Ordinære Generalforsamling i Køb Odder d. 5. marts 2020 på restaurant Skovbakken

Kurt bød de ca. 40 fremmødte velkommen og kunne fortælle der var kommet 5 nye medlemmer til, siden vi sidst har været samlet.

– Lund Møbler.

– Normal.

– Strandshoppen.

– B-coffee.

– Tinghuset Bistro & Vinbar.

1. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:

Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel og godkendt af de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde et forslag til en vedtægtsændring, der omhandlede: Udmeldelse skal ske pr. mail, senest ved udgangen af december mdr. Gældende for det kommende kalenderår.

Denne ændring blev godkendt uden yderligere kommentar.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:

Jan Holmelund (ønsker at træde ud af bestyrelsen)

Arne Sørensen (ønsker genvalg)

Lars Juel (ønsker genvalg)

Jesper Christensen (ønsker genvalg)

Kurt Møller (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:

Klaus (Kælderen)

Klaus Blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jan Holmelund, Klaus er det 9. bestyrelsesmedlem. Alle Andre der ønskede genvalg, blev genvalgt.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars (Tøjeksperten), Peter (Odder avis), Danni (Intersport), Jesper (Helseworld), Kurt (Koreny og koordinator), Sofie (Skjold Optik), Arne (Kvickly), Jacob (FolkeBistroen), Klaus (Kælderen).

Den “nye” bestyrelse konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt:

Seven Yellow Monkeys fremlagde en event, der I samarbejde med Odder antenneforening skulle være omkring EM I fodbold og en STOR storskærm på Torvet en hel mdr. Fra midt juni til midt ca. juli. Dette vil man som virksomhed få hørt meget mere om senere og evt. samarbejde. Et stort og meget spændende projekt og rigtig givtig for Odder by. (Sidste nyt, er desværre siden blevet aflyst pga. Corona)

Borgmester til og fra kommunen:

Uffe startede med at være meget tilfreds og positive omkring køb Odders og kommunens samarbejde, og ønskede at det I den grad skulle forsætte.

Vi har en høj tilflytter/vækst blandt borgere på hele 0,7% dette gør os til nr. 15 blandt alle kommuner, den gennemsnitlige tilvækst er på 0,4%.

Dette gør også at de udstykninger kommunen laver hurtigt bliver solgt, samt der er rigtig mange (16 Projekter) der ligger klar eller så godt som, til at igangsættes I de kommende år med forskellige typer boliger, både i Odder by og i oplands byerne.

Også en stor tak til restaurant Skovbakken for lækker tilberedt mad.

Referent: Jesper Helseworld

Fra generalforsamlingen 5. marts

 • Formandens beretning er medsendt
 • Jespers referat fra generalforsamlingen er medsendt
 • Vort nye bestyrelsesmedlem Klaus K. Pedersen fortæller nedenfor lidt om sig selv

Den nye bestyrelse, på i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.  

Kontakt oplysninger på den nye bestyrelse i Køb Odder 2020:

Lars Juel, Tøjeksperten tlf. 22322673/ 86547071 mail: lsj.juel@gmail.com (Formand)

Peter Astrup, Odder Avis tlf. 28735690, mail:  peast@jfmedier.dk  (Næstformand)

Danni Frederiksen, Intersport tlf. 86552900/ 30303048, mail: odder@intersport.dk (Facebook ansvarlig, og kasserer)

Jesper Christensen, Helseworld tlf. 26332557, mail: jessylvest@hotmail.com (Sekretær)

Arne Sørensen, Kvickly Odder tf. 20437140/ 87802800, mail: Arne.Soerensen@kvickly.dk (Bestyrelsesmedlem)

Jacob Kallestrup Sørensen, FolkeBistroen Tlf. 7788 0000/ 2896 8677, mail: jks@folkebistro.dk  (Bestyrelsesmedlem)
Sofie Dalsgaard, Skjold Optik tlf. 86540013/ 30200813, mail: sofie@skjoldoptik.dk  (Bestyrelsesmedlem)

Klaus K. Pedersen, Kælderen Bar & Bodega tlf. 42303424, mail: info@kaelderen.com  (Bestyrelsesmedlem)  = NY

Kurt Møller, Koreny, tlf. 20700640, mail: odder@korenyudlejning.dk (Bestyrelsesmedlem & koordinator)

Nedenfor fortæller Klaus, vort nye bestyrelsesmedlem lidt om sig selv.

Jeg hedder Klaus Koustrup Pedersen jeg er født og opvokset i Odder, og er 33 år gammel. Overtog Kælderen Bar & Bodega for ca. 2,5 år siden hvor der er lagt meget arbejde i at få vendt kunde strømmen fra negativt til positivt, det har været en hård kamp og vi kæmper stadig og forsøger at forbedre os for hver dag der går. Vi har lavet mange nye tiltag de sidste par år, som nu gør at vores kunde gruppe er blevet meget bredere. Er uddannet ved forsvaret som bombe rydder og været udsendt i både 06 og 07, forinden har jeg været 3 år i Kvickly Odder og sammenlagt nogle år i Gylling Dagli´Brugs. Jeg har også arbejdet en del år i rengørings branchen både som ansat og som selvstændig, årene inden købet af Kælderen har jeg arbejdet som vagt, blandt andet på Moesgård museum, Netto butikkerne og mere til. Har haft tilknytning til Kælderen siden 2012 hvor jeg har stået dørmand og taget imod tusindvis af glade gæster og det vil jeg/vi blive ved med. Jeg er glad for at være valgt ind i bestyrelsen, glæder mig til at prøve at sidde med, rundt om bordet med resten af bestyrelsen.

TAK FOR 2019 FRA FORMANDEN

Kære alle sammen

I år gik jeg glad og stolt på juleferie. Der har udelukkende været rosende ord om byens julepynt og folk har ulejliget sig både på skrift og personligt for at udtrykke glæde vedrørende julestemningen i vores by. Det varmer helt vildt, og giver lyst til at fortsætte arbejdet med udviklingen af vores midtby.

En stor tak til alle jer, som bidrager enten økonomisk, med frivilligt arbejde eller endda begge dele.

Vores sidste medlemsmøde på Odder Park hotel, syntes jeg, gik over alt forventning. Der var en virkelig god og positiv dialog, og vi fik snakket med medlemmer vi måske ikke normalvis ville. Denne positive trend, håber jeg vi kan fortsætte ind i det nye år.

Tusind tak for opbakningen i 2019

 Jeg ønsker jer, og jeres familier et godt og lykkebringende nytår

Lars Juel

Formand, Køb Odder

Tak fra bestyrelsen

Tak fra bestyrelsen

19.november 2019

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle der har deltaget i afviklingen af julebanko I søndags

Det blev igen en stor succes da der i søndags blev afholdt køb Odders store julebanko. Det nye udvalg har lavet et kæmpe arbejde og fortæller at der er lavet et overskud i størrelse sådan cirka 80.000 kr. – der er tale om et cirka beløb da vi mangler at modtage de sidste fakturaer.

STOR TAK til banko udvalget 2019

STOR TAK til ALLE hjælpere der har bakket op og hjulpet både før og på selve banko-søndagen

Også en kæmpe stor tak til alle butikker og det øvrige erhvervsliv som har givet mange fine præmier, for uden denne opbakning med så fine præmier, kan det ikke lade sig gøre at lave et så stort og flot overskud.

En stor del af det nuværende bankoudvalg har heldigvis givet udtryk for at de godt vil tage et år mere (tak for det) men det kræver absolut at der melder sig nogle FLERE hjælpere hvis vi skal fortsætte med at lave et så stort og flot overskud igen til næste år, og det ikke altid skal være de samme personer som bærer læsset.

De indkomne penge i år går til juleudsmykning og børne juleaktiviteter i 2020 – og ser det da ikke flot ud oppe i midtbyen med juledeko og julelys? Vi synes selv man tydeligt kan se en stor forskel.

– Flere kan mere!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsmøde 22. oktober 2019

Medlemsmøde på Odder Parkhotel tirsdag d. 22. oktober 2019.

Fremmødte: 42
Ref: Jesper Helseworld.

Koordinator Kurt Møller bød velkommen til dette aftenmøde med spisning, og fortalte at vi var 42 deltagere. Efter en kort præsentationsrunde giv vi over til aftenens program.
Formanden Lars Tøjeksperten bød også velkommen og fortalte kort om prøvning af pullerter og den kommende juleudsmykning:

Pullerterne er det Bestyrelsens holdning at de skal bruges ved aktiviteter der kræver spærring for trafik og ellers skal de ikke være oppe I det daglige, vi ønsker et fleksibelt Torv. Så bestyrelsen holder nøje øje med hvordan denne prøve periode går og vil melde tilbage til kommunen med vores meninger.

Juleudsmykningen “går helt amok I år ” Aura er allerede i gang med at sætte kugler og dryplys op og det bliver i alle wire på gågade og nederste del af Rosengade, samt der kommer nyt “meget bedre” lys på juletræet. Derudover vil der blive lagt vægt på hygge og pyntning I gammel jule stil.
Dialog ved bordene 40 minutter med opsamling efterflg. Her er hvad der kom ud af dette:

Bord 1:
Aktiviteter Januar til marts har vi ingen aktiviteter mangler måske nogle der. Halloween ligger for tæt på Bl. Fridag Gerne lørdags aktiviteter (men ikke om sommeren pga skiftedag) Frivillighed: Må vi nok betale os fra, oppyntning, praktiske gøremål osv. Forbruger spørgeskema ud til butikkerne, så kunderne kan blive spurgt om ris, ros osv.

Bord 2:
Måske er der een for meget aktivitet om året måske sporten i juni ændres til lørdag Aktiviteter for Børne er altid godt, trækker mange mennesker ned I byen Frivillighed: evt. hjælp fra foreninger i byen. Medlemsmøder: ikke for langt og måske en gang on året med foredragsholder

Bord 3:
Talte meget om bymidten og udfordringer omkring dette. Sommer i Odder, aktiviteterne skal ligge mere torsdag/fredag (og mindre lørdag) men både i juli og august. Frivillighed: Vi må betale os fra oppyntning Medlemsmøder: aften møder – frem for morgenmøder

Bord 4:
Aktiviteter lidt for mange aktiviteter på by night evt. droppe høstfesten ? Lørdag Street Food lørdag med inspiration I Anna og søs modeshow Frivillighed: Forslag, lave differentieret Kontingent gågaden butik betalte 500-1000,- Xtra men hvis hjælp trækkes beløbet fra igen. Medlemsmøder: God ide med faste pladser/bordplan som denne aften, så man sidder ved forskellige fra gang til gang, og ikke de sædvanlige.

Bord 5:
Udvikle by fortsætte med dialog med kommunen – og måske lægge pres på omkring vore ønsker (torvet). I dialog med lodsejer omkring tomme lokaler, evt. film på vinduerne eller udstilling I Vinduer så det ser pænt ud istedet for brun papir. Sporten aktivitet i juni, evt. mad festival istedet Frivillighed: vi må betale – istedet vigtigt at der er opbakning til at deltage i udvalgsmøderne Evt. spørgeskema ud til butikkerne spøge kunderne om hvad ønsker du I vores by?

Tak for en god debat ved alle bordene, bestyrelsen vil gennemgå alle de fremførte punkter og se hvad vi kan realisere og vil også bruges til aktivitetskalenderen for 2020 som er under udarbejdelse.

Evaluering af Støt brysterne, skattejagten og Quick app.

Støtbrysterne en god aktivitet med god omtale at vi støtter op som by, ikke nødvendigvis en bedre salgsdag, men godt med mennesker I byen denne lørdag. Aktiviteten kommer igen næste år, hvor vi har en bedre forberedelsestid.

Odder skattejagten ved Helle fra kystlandet: Den startede I efterårsferien og 285 skattekort er blevet udleveret fra Super Kiosken, hvor 166 har fuldført ruten og fået medalje. Det er en aktivitet vi har iværksat I samarbejde med kystlandet og vi ser frem til næste år/Sommer når vi får flere turister.

Quick App: 560 har hentet “appen” og bliver åbnet ca. 5 gange pr. app pr. mdr. Sidste mdr. Blev 100 kuponer indløst, vi I bestyrelsen ønsker flere butikker med og vi overvejer. Bestyrelsen overvejer en ekstra indsats ifm. dette tiltag: Evt. gratis deltagelse (for at få flere medlemmer med frem til 1/5-20 U/b. Og 1 konsulent kan komme rundt gratis og vejlede I systemet og den nye opsætningsapp. Info. om det endelige beslutning om ovenstående vil tilgå senere.

Foredrag med Daniel Rye tirsdag d. 3 dec: (info er sendt rundt i tidligere mail) arrangementet bliver nu også et åbent arrangement hvor billetter bliver sat til salg snarest til forbrugerne (gennem Bog og ide).

Banko d. 17 nov.: Alle billetter/siddepladser ER udsolgt. hvis nogle har mulighed så kan ekstra hænder bruges denne søndag nogle timer til hjælp, mange tak. Kontakt gerne Jacob fra FolkeBistroen tlf. 28968677

Halloween, Juletræstænding, Black Friday og jul i Odder: Kurt fortalte om de mange kommende aktiviteter for resten af året.

Hjemmesiden: man bedes/må gerne tilrette sin profil på hjemmeside (login oplysninger er tidligere mailet rundt fra seven yellow monkeys) så info passer og oploade et logo, SevenYellowMonkeys vil I næste uge maile en “how to do” hvordan det gøres

Evt: Odder kalenderen er trykt (også et flot og nyt tiltag i byen) og er klar til at blive sat til salg her op til jul. Jeanette og Gert fra Odder kalenderen overrakte borgmesteren et eksemplar af den flotte julekalender.

Borgmester Uffe Jensen: Efter middagen (oksefilet med dagens kartoffel, grønt og bearnaise sauce) tak til Odder Park hotel fortalte vores borgmester Uffe Jensen omkring kommunens tilstand og om budgetaftalen som netop er kommet på plads. Der var også en del debat om midtby planerne og brugen af de 7 mill. Vi har mulighed for at få fra RealDania, men det er naturligvis penge som forpligter.
Medlemsmødet sluttede omkring kl. 21.30

Nyt om Køb Odder i avisen

Pressemeddelse i avisen.

I forbindelse med revitalisering af Køb Odders logo og nye website, kan nyheden nu læses af byens borgere og gæster i Odder Avis, der bringer en fin artikel d. 30. juli 2019.

Du kan se artiklen her – eller læse den nedenfor.

Køb Odder præsenterer nyt look med website og logo

Handelsstandsforeningen Køb Odder er klar med et nyt website, et redesignet logo og en shopping-app.

Odder: Der sker meget i Odder i denne tid. Der skal være et dynamisk og aktivt torv for de handlende, og med 7,5 millioner kroner i støtte fra Realdania kan planerne om at skabe sammenhæng i bykernen snart realiseres. Den lokale handelsstandsforening, Køb Odder, vil også være med på båden. Køb Odder er nemlig klar med et nyt website, et redesignet logo og en shopping-app.

Det er reklame- og kommunikationsbureauet, SevenYellowMonkeys, der har skabt Køb Odders nye visuelle identitet og website. Bureauet har fokuseret på brugervenlighed til fordel for byens borgere og gæster. På hjemmesiden kan man for eksempel læse om kommende aktiviteter i “Det sker”-kalenderen, finde parkering, deltage i konkurrencer og søge efter medlemmer. Ambitionen er at give brugerne et website, der repræsenterer de mange aktiviteter, byen og området har at byde på – både når det gælder handel, og når det gælder natur- og kulturoplevelser.

Shopping app

I forbindelse med det nye website har foreningen også fået udarbejdet ny visuel identitet. Her har det været vigtig for foreningen, at et nyt logo skal være let at afkode – også for udlændinge. Derfor er Køb erstattet med et piktogram af en shoppingtaske, som kan forstås på alle sprog. Det ikoniske hjerte, der har tegnet foreningen siden dens etablering i 1990, er bevaret.

Det nye logo kan allerede nu ses i byens butikker, i annoncer og på pylonerne – og i Køb Odders shopping-app, der kan downloades, når du sender en SMS med teksten “ODDER” til 1912. Den er Køb Odders nye elektroniske fordelshæfte.

Medlemsmøde 18. Juni 2019

Referat af Køb Odder ́s medlemsmøde på Odder Park hotel

Fremmødte: 32
Ref. Jesper – Helseworld
Dagsorden tidligere udsendt pr. mail.

Til og fra Borgmesteren

Kommunens budget er normalt vedtaget for næste år nu her – men pga. skift af regering er dette ikke sket endnu, da der ikke er en finansminister til at give retningslinier for kommunerne. Kommunen holder budgettet som er sat til 2019.

Borgmesteren opfordrer til at benytte jobcenteret ved mangel på personale også/specielt ved ufaglærte opgaver I virksomhederne. (se medsendte info./fil.)

Erhvervsstrategiplanen er snart klar og færdig og vil blive sendt I høring snarest. Kommunen vil have stor prioritet på detailhandelen.

Byrådet skal snarest tage stilling til om Hou/Hov skal være med V el. U, borgmesteren forventer det bliver med U da størstedelen (90% af borgerne I byen) ønsker U.

Ord fra Formanden

Bestyrelsens målsætninger er at samarbejde med kommunen og “bruge” kommunen ved arrangementer og andet hvor det giver mening, da det øger mulighederne og hænder til dette. Samt et godt samarbejde I foreningen blandt de forskellige områder.

Bestyrelsen går med overvejelser hvor vi kan benytte noget af vores egenkapital til investeringer, ala Jul I Odder og Sommer I Odder, noget genbrugeligt dekoration. F.eks. Lyserød lørdag I efteråret har Jan Holmelund fået stafetten på og vi ser om vi ikke kan lave et fælles arrangement på dette.

Parkeringsstrategi

Kommunen vil her henover sommeren lave trafik og parkeringstællinger så de kan udarbejde en analyse om behovet af parkering og hvor fremadrettet, så den rigtige beslutning kan tages. Pullerter ved gågaden og torvet er udsat til opsætning I ugerne 32-33

Quickinfo

Foreningens elektroniske kuponhæfte er klar og kører allerede, der er pt. 13 annoncører på og flere er på vej, vi har 247 kunde medlemmer og flere kommer på dagligt, forventningen er at året ud har vi 1500 – 2000 kunde medlemmer. For at komme med som annoncør kan I tage fat på Jacob GreenVibe burger eller Sofie Skjoldoptik, de kan fortælle meget mere om hvordan det fungere osv. For at få adgang og se “kuponhæftet” skal man sende en sms med teksten “Odder” til 1912.

Vores nye logo blev fremvist og vil blive brugt fremover I alt vores annoncering både på print og på web.

Ny hjemmeside ved SevenYellowMonkeys

Vi er ved at få en ny hjemmeside som meget mere henvender sig til forbrugerne I stedet for til medlemmerne, den vil blive sat iværk online snarest her henover sommeren.
Hele den nye hjemmeside er lavet og er et sponsorat fra SevenYellowMonkeys. Tak

Fra formanden: Målsætning 2019

Målsætning 2019

Hej allesammen. Vi har nu fået fordelt vores indsatsområder i bestyrelsen, og vil gerne dele
hovedpunkterne med jer alle.

 • Fortsætte det gode samarbejde med kommune, dvs. deltage bredt i alt hvad vi kan, så detail og midtby bliver tilgodeset bedst muligt. Det at vi har bredt udvalg af butikker, gør Odder til en rigtig by- sådan skal det også være i fremtiden.
 • Bilfri midtby må ikke være et mål i sig selv. I forbindelse med bymidteudviklingen (folkepark og torv), vil der være stærke fortalere for bilfri midtby. Vi kæmper for fleksible løsninger der giver plads til aktiviteter og arrangementer, gerne så mange som muligt. Men også til parkering i de ”døde” perioder så der stadig er liv i midtbyen.
 • Vi ønsker at styrke samarbejdet i de 3 områder i midtbyen: øvre del, nedre del samt torvet. Blandt andet gennem dialog og forståelse. Vi håber gennem fornyet energi og positivt syn på fremtiden kan hjælpe hinanden med at genfinde den gammeldags indstilling til foreningssamarbejde, dvs. løfte i fælles flok.
 • Modernisering af Køb Odder både markedsføring og visuelt. Der sker meget digitalt som vi mener kan gavne os alle, både nu og i fremtiden. Glæd jer til at blive introduceret for Quickapp som fungerer som et digitalt kuponhæfte. Et nyt tiltag som fungerer godt allerede i andre byer. Derudover vil vi styrke markedsføringen gennem facebook. Vores hjemmeside og markedsføring vil vi også forsøge om det kan få et lille pift.
 • Vi ønsker bedre udnyttelse af vores samarbejde med Kystlandet, så vi kan få endnu flere turister til midtbyen.
 • Der vil blive arbejdet på et sundhedsarrangement, det er aktuelt og meget oppe i tiden med mulighed for at få mange forskellige aktører på banen. Det er Jesper fra Helseworld som har førerpinden, men er der nogen som har lyst eller gode ideer så tag endelig fat i ham. Det er endnu ikke fastsat hvordan arrangementet skal være, men engang i foråret 2020 kunne være et godt tidspunkt.
 • Vi vil videreudvikle på julesuccesen mht. udsmykning. Det viste sig at fungere rigtig godt med ekstra julebelysning på Torvet, det vil vi gerne brede ud til hele gågaden og den nederste del af Rosensgade. Vi forsøger at holde temaet Gammeldags jul. På samme opskrift håber vi at kunne gøre byen mere hyggelig om sommeren, det kunne være under overskriften ”Havefest” eller lign.

Nu sidder i nok og tænker: ”nææ hvor er det dog meget interessant, det kunne jeg godt tænke mig at deltage aktivt i, eller kender en som kan”. Så bare rolig, alle kan være med til festen. I tager bare fat i en fra bestyrelsen, så tager vi den derfra.

Lars Juel

Medlemsmøde 7. marts 2019

Kære medlemmer af Køb Odder

Fra generalforsamlingen 7. marts

 • Formandens beretning kan læses her: Formandens beretning 7. marts 2019
 • Referat fra generalforsamlingen følger snarest
 • De 2 nye bestyrelsesmedlemmer Sofie og Jacob fortæller nedenfor lidt om dem selv

Så er den nye bestyrelse blevet konstitueret, og vi er i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.  

Lars Juel, Tøjeksperten, Formand

Peter Astrup, Eine Kleine Bier Bar, Næstformand

Danni Frederiksen, Facebook ansvarlig og kasserer)

Jesper Christensen, Sekretær

Arne Sørensen, Bestyrelsesmedlem

Jan Holmelund, Holmelund, Bestyrelsesmedlem

Jacob Kallestrup Sørensen, Green Vibe Burger, Bestyrelsesmedlem

Sofie Dalsgaard, Skjold Optik, Bestyrelsesmedlem

Kurt Møller, Koreny, Bestyrelsesmedlem & koordinator

Klik her for kontakt oplysninger på den nye bestyrelse i Køb Odder 2019

Tak til:

Flemming Birch, Birch & Birch, som ønskede at stoppe efter 4 år i bestyrelsen – en stor tak for den store indsats som Flemming har ydet som formand.

Rikke Calmar, Bog & ide, som ønskede at stoppe efter mange år i bestyrelsen – en stor tak for den store indsats som Rikke har ydet gennem de mange år.

Nedenfor fortæller de 2 nye bestyrelsesmedlemmer lidt om sig selv.

Jeg hedder Jacob Kallestrup Sørensen. Jeg er født og opvokset i Skals, en lille by nord for Viborg. For 9 år siden flyttede jeg dog til Odder for at forfølge drømmen om at blive kok.Efter min uddannelse blev jeg boende i Odder, og startede job som souschef & køkkenchef på en restaurant i Højbjerg. Her var jeg i 2 år, indtil jeg i 2016 startede Green Vibe Burger. Siden 2017 har restauranten dog heddet Green Vibe Burger Bistro, for at skabe en bredere profil med mange flere muligheder. Jeg takker mange gange for valget til bestyrelsen & glæder mig til at komme tilbage til dette arbejde efter et lille års pause.

Jeg hedder Sofie Dalsgaard og jeg er 26 år. Jeg har været i Skjold Optik i et årti, de første år sideløbende med studie og sidenhen opgraderet med en IME MBA. Jeg har alle årerne været aktiv i Køb Odders udvalg samt arrangementer. Jeg glæder mig til at arbejde med Køb Odder på tættere hold.