Medlemsmøde 10. juni 2020

Medlemsmøde på Odder Park hotel onsdag d. 10. juni 2020.

Fremmødte: ca. 40

Ref: Jesper Helseworld.

Kurt bød os alle ca 40 medlemmer velkommen og da den nye italienske restaurant er kommet med i Køb Odder, havde de fået 10 min. til et kort indlæg med deres visioner for deres restaurant, ved køkkenchef og ejer Massimiliano Cameli. Hvor han kunne fortælle om bla. Deres gode erfaringer med “madmarkeder/byfest” i hans hjem by i Italien, og dette kunne han nemt se for sig i Odder by også. Derudover har han/de købt mejeriet i Saksild der også over tid skal integreres i deres planer for området “bed and breakfast”. De forventer at åbne I juli med åbningstider fra kl. 10 til 22. Et meget spændende projekt der helt sikkert kan give vores by og kommune et kæmpe løft.

Ved Borgmesteren: Uffe Jensen fortalte at alle I kommunen stort set var tilbage I normale arbejdsgange igen. Og at der var indberettet kun 9 tilfælde af Corona tilfælde I hele Odder kommune, hvilket er utroligt lidt.
Byggegrundene I Bendixminde der var sat til salg er stort set solgt og den næste etape skal måske sættes i gang før planlagt, dette var borgmesteren selvfølgelig meget glad for, så der er ikke gået Corona I salg af grunde her i Odder.

Arrangementet Verdensmål som skulle være afholdt 28 august er desværre udskudt til foråret/start sommer 2021 grundet Corona. (sidste nyt: Køb Odder laver egen event med Høstfest/Madmarked 28/8.)

Kystlandet: Helle fra Kystlandet fortalte kort om at visit Danmark lægger ekstra mange kræfter I år bla. Markedsføringen af outdoor i hele Danmark, da de forventer en ekstra stor turisme af danskere.
Her i Odder vil vores skattejagt kører I byen og kort/medaljer kan afhentes hos MR Lønskov på Torvet.

Formanden: Lars Juhl lagde op til en “snak/dialog” ved bordene omkring hvad vi har lært/kan lære af en tid med Corona, samt forslag til hvornår vi kan forvente at gå tilbage til normalen med open by Nights osv. Det der kom ud af dialogen blev nedskrevet ved hvert bord og er givet videre til bestyrelsen, så de kan gå videre med disse ideer og udsagn.

Quickinfo: Quickinfo firmaet har givet Køb Odder en gratis periode med deres nye layout (mail om dette er udsendt tidligere), dette gør selvfølgelig også at vi alle i Køb Odder har mulighed for at prøve det af GRATIS indtil d. 1 okt-2020. Man har mulighed for at opsætte 2 tilbud pr. butik/medlem. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at I alle deltager, så der er mange gode tilbud til vores kundeklubs medlemmer. Christian fra Quickinfo vil komme rundt til butikkerne og vise hvorledes deres nye layout fungere.

Medlemsmødet sluttede ca. ved 9,30 tiden.

Således opfattet, Jesper Helseworld.
I ønskes alle en rigtig god sommer

Tak fra bestyrelsen

Tak fra bestyrelsen

19.november 2019

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle der har deltaget i afviklingen af julebanko I søndags

Det blev igen en stor succes da der i søndags blev afholdt køb Odders store julebanko. Det nye udvalg har lavet et kæmpe arbejde og fortæller at der er lavet et overskud i størrelse sådan cirka 80.000 kr. – der er tale om et cirka beløb da vi mangler at modtage de sidste fakturaer.

STOR TAK til banko udvalget 2019

STOR TAK til ALLE hjælpere der har bakket op og hjulpet både før og på selve banko-søndagen

Også en kæmpe stor tak til alle butikker og det øvrige erhvervsliv som har givet mange fine præmier, for uden denne opbakning med så fine præmier, kan det ikke lade sig gøre at lave et så stort og flot overskud.

En stor del af det nuværende bankoudvalg har heldigvis givet udtryk for at de godt vil tage et år mere (tak for det) men det kræver absolut at der melder sig nogle FLERE hjælpere hvis vi skal fortsætte med at lave et så stort og flot overskud igen til næste år, og det ikke altid skal være de samme personer som bærer læsset.

De indkomne penge i år går til juleudsmykning og børne juleaktiviteter i 2020 – og ser det da ikke flot ud oppe i midtbyen med juledeko og julelys? Vi synes selv man tydeligt kan se en stor forskel.

– Flere kan mere!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Medlemsmøde 22. oktober 2019

Medlemsmøde på Odder Parkhotel tirsdag d. 22. oktober 2019.

Fremmødte: 42
Ref: Jesper Helseworld.

Koordinator Kurt Møller bød velkommen til dette aftenmøde med spisning, og fortalte at vi var 42 deltagere. Efter en kort præsentationsrunde giv vi over til aftenens program.
Formanden Lars Tøjeksperten bød også velkommen og fortalte kort om prøvning af pullerter og den kommende juleudsmykning:

Pullerterne er det Bestyrelsens holdning at de skal bruges ved aktiviteter der kræver spærring for trafik og ellers skal de ikke være oppe I det daglige, vi ønsker et fleksibelt Torv. Så bestyrelsen holder nøje øje med hvordan denne prøve periode går og vil melde tilbage til kommunen med vores meninger.

Juleudsmykningen “går helt amok I år ” Aura er allerede i gang med at sætte kugler og dryplys op og det bliver i alle wire på gågade og nederste del af Rosengade, samt der kommer nyt “meget bedre” lys på juletræet. Derudover vil der blive lagt vægt på hygge og pyntning I gammel jule stil.
Dialog ved bordene 40 minutter med opsamling efterflg. Her er hvad der kom ud af dette:

Bord 1:
Aktiviteter Januar til marts har vi ingen aktiviteter mangler måske nogle der. Halloween ligger for tæt på Bl. Fridag Gerne lørdags aktiviteter (men ikke om sommeren pga skiftedag) Frivillighed: Må vi nok betale os fra, oppyntning, praktiske gøremål osv. Forbruger spørgeskema ud til butikkerne, så kunderne kan blive spurgt om ris, ros osv.

Bord 2:
Måske er der een for meget aktivitet om året måske sporten i juni ændres til lørdag Aktiviteter for Børne er altid godt, trækker mange mennesker ned I byen Frivillighed: evt. hjælp fra foreninger i byen. Medlemsmøder: ikke for langt og måske en gang on året med foredragsholder

Bord 3:
Talte meget om bymidten og udfordringer omkring dette. Sommer i Odder, aktiviteterne skal ligge mere torsdag/fredag (og mindre lørdag) men både i juli og august. Frivillighed: Vi må betale os fra oppyntning Medlemsmøder: aften møder – frem for morgenmøder

Bord 4:
Aktiviteter lidt for mange aktiviteter på by night evt. droppe høstfesten ? Lørdag Street Food lørdag med inspiration I Anna og søs modeshow Frivillighed: Forslag, lave differentieret Kontingent gågaden butik betalte 500-1000,- Xtra men hvis hjælp trækkes beløbet fra igen. Medlemsmøder: God ide med faste pladser/bordplan som denne aften, så man sidder ved forskellige fra gang til gang, og ikke de sædvanlige.

Bord 5:
Udvikle by fortsætte med dialog med kommunen – og måske lægge pres på omkring vore ønsker (torvet). I dialog med lodsejer omkring tomme lokaler, evt. film på vinduerne eller udstilling I Vinduer så det ser pænt ud istedet for brun papir. Sporten aktivitet i juni, evt. mad festival istedet Frivillighed: vi må betale – istedet vigtigt at der er opbakning til at deltage i udvalgsmøderne Evt. spørgeskema ud til butikkerne spøge kunderne om hvad ønsker du I vores by?

Tak for en god debat ved alle bordene, bestyrelsen vil gennemgå alle de fremførte punkter og se hvad vi kan realisere og vil også bruges til aktivitetskalenderen for 2020 som er under udarbejdelse.

Evaluering af Støt brysterne, skattejagten og Quick app.

Støtbrysterne en god aktivitet med god omtale at vi støtter op som by, ikke nødvendigvis en bedre salgsdag, men godt med mennesker I byen denne lørdag. Aktiviteten kommer igen næste år, hvor vi har en bedre forberedelsestid.

Odder skattejagten ved Helle fra kystlandet: Den startede I efterårsferien og 285 skattekort er blevet udleveret fra Super Kiosken, hvor 166 har fuldført ruten og fået medalje. Det er en aktivitet vi har iværksat I samarbejde med kystlandet og vi ser frem til næste år/Sommer når vi får flere turister.

Quick App: 560 har hentet “appen” og bliver åbnet ca. 5 gange pr. app pr. mdr. Sidste mdr. Blev 100 kuponer indløst, vi I bestyrelsen ønsker flere butikker med og vi overvejer. Bestyrelsen overvejer en ekstra indsats ifm. dette tiltag: Evt. gratis deltagelse (for at få flere medlemmer med frem til 1/5-20 U/b. Og 1 konsulent kan komme rundt gratis og vejlede I systemet og den nye opsætningsapp. Info. om det endelige beslutning om ovenstående vil tilgå senere.

Foredrag med Daniel Rye tirsdag d. 3 dec: (info er sendt rundt i tidligere mail) arrangementet bliver nu også et åbent arrangement hvor billetter bliver sat til salg snarest til forbrugerne (gennem Bog og ide).

Banko d. 17 nov.: Alle billetter/siddepladser ER udsolgt. hvis nogle har mulighed så kan ekstra hænder bruges denne søndag nogle timer til hjælp, mange tak. Kontakt gerne Jacob fra FolkeBistroen tlf. 28968677

Halloween, Juletræstænding, Black Friday og jul i Odder: Kurt fortalte om de mange kommende aktiviteter for resten af året.

Hjemmesiden: man bedes/må gerne tilrette sin profil på hjemmeside (login oplysninger er tidligere mailet rundt fra seven yellow monkeys) så info passer og oploade et logo, SevenYellowMonkeys vil I næste uge maile en “how to do” hvordan det gøres

Evt: Odder kalenderen er trykt (også et flot og nyt tiltag i byen) og er klar til at blive sat til salg her op til jul. Jeanette og Gert fra Odder kalenderen overrakte borgmesteren et eksemplar af den flotte julekalender.

Borgmester Uffe Jensen: Efter middagen (oksefilet med dagens kartoffel, grønt og bearnaise sauce) tak til Odder Park hotel fortalte vores borgmester Uffe Jensen omkring kommunens tilstand og om budgetaftalen som netop er kommet på plads. Der var også en del debat om midtby planerne og brugen af de 7 mill. Vi har mulighed for at få fra RealDania, men det er naturligvis penge som forpligter.
Medlemsmødet sluttede omkring kl. 21.30

Medlemsmøde 18. Juni 2019

Referat af Køb Odder ́s medlemsmøde på Odder Park hotel

Fremmødte: 32
Ref. Jesper – Helseworld
Dagsorden tidligere udsendt pr. mail.

Til og fra Borgmesteren

Kommunens budget er normalt vedtaget for næste år nu her – men pga. skift af regering er dette ikke sket endnu, da der ikke er en finansminister til at give retningslinier for kommunerne. Kommunen holder budgettet som er sat til 2019.

Borgmesteren opfordrer til at benytte jobcenteret ved mangel på personale også/specielt ved ufaglærte opgaver I virksomhederne. (se medsendte info./fil.)

Erhvervsstrategiplanen er snart klar og færdig og vil blive sendt I høring snarest. Kommunen vil have stor prioritet på detailhandelen.

Byrådet skal snarest tage stilling til om Hou/Hov skal være med V el. U, borgmesteren forventer det bliver med U da størstedelen (90% af borgerne I byen) ønsker U.

Ord fra Formanden

Bestyrelsens målsætninger er at samarbejde med kommunen og “bruge” kommunen ved arrangementer og andet hvor det giver mening, da det øger mulighederne og hænder til dette. Samt et godt samarbejde I foreningen blandt de forskellige områder.

Bestyrelsen går med overvejelser hvor vi kan benytte noget af vores egenkapital til investeringer, ala Jul I Odder og Sommer I Odder, noget genbrugeligt dekoration. F.eks. Lyserød lørdag I efteråret har Jan Holmelund fået stafetten på og vi ser om vi ikke kan lave et fælles arrangement på dette.

Parkeringsstrategi

Kommunen vil her henover sommeren lave trafik og parkeringstællinger så de kan udarbejde en analyse om behovet af parkering og hvor fremadrettet, så den rigtige beslutning kan tages. Pullerter ved gågaden og torvet er udsat til opsætning I ugerne 32-33

Quickinfo

Foreningens elektroniske kuponhæfte er klar og kører allerede, der er pt. 13 annoncører på og flere er på vej, vi har 247 kunde medlemmer og flere kommer på dagligt, forventningen er at året ud har vi 1500 – 2000 kunde medlemmer. For at komme med som annoncør kan I tage fat på Jacob GreenVibe burger eller Sofie Skjoldoptik, de kan fortælle meget mere om hvordan det fungere osv. For at få adgang og se “kuponhæftet” skal man sende en sms med teksten “Odder” til 1912.

Vores nye logo blev fremvist og vil blive brugt fremover I alt vores annoncering både på print og på web.

Ny hjemmeside ved SevenYellowMonkeys

Vi er ved at få en ny hjemmeside som meget mere henvender sig til forbrugerne I stedet for til medlemmerne, den vil blive sat iværk online snarest her henover sommeren.
Hele den nye hjemmeside er lavet og er et sponsorat fra SevenYellowMonkeys. Tak

Referat af generalforsamling 7. marts 2019

REFERAT

Generalforsamling, Køb Odder d. 7 marts 2019 på restaurant Skovbakken

1. Velkommen

Kurt bød de 52 fremmødte medlemmer velkommen og kunne fortælle at der var kommet 6 nye medlemmer til alene i de første 2 måneder i 2019

  • Tandhjulet Cykelforhandler
  • Kælderen
  • Visit Odder
  • Odd Fellow Loge
  • SevenYellowMonkeys
  • Design butikken Anton

2. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

3. Formandens beretning.

Udsendt pr. mail. Og godkendt. Et spørgsmål lød på hvad der menes med at begrænse os til midtbyen, hvilket formanden svarede på at vi skulle bruge vores kræfter til oppyntning/dekorering/events i midten af byen og ikke sprede os for langt ud, men gør det stort på et mindre område.

4. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen.

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

5. Næste års budget.

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, den er også udsendt pr. mail før generalforsamlingen. Der er budgetteret med et beløb til mere facebook annoncering ved hjælp af Lemon marketing.

6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Rikke Bog & ide (ønsker ikke genvalg)
Flemming Birch (ønsker ikke genvalg)
Peter Eine Kleine Bierbar (ønsker genvalg)
Danni Intersport (ønsker genvalg)
Jan Holmelund (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:
Jacob Green Vibe Burger
Sofie Skjold Optik

Sofie og Jacob kom ind I bestyrelsen i stedet for Rikke og Flemming.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars Tøjeksperten (Formand), Peter Eine Kleine (Næstformand), Danni Intersport (Kasserer), Jesper Helseworld
(sekretær), Kurt Koreny (koordinator), Jan Holmelund, Sofie Skjold Optik, Arne Kvickly, Jacob Green Vibe.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt.

Jacob fra Banko udvalget kom med en opfordring til at hjælpe med i udvalget da de bærende hænder, (Anna, Kent, Per og Helle) ønsker at overlade udvalget til nye kræfter, der var flere der tilbød deres hjælp i udvalget, så Banko kommer igen til efteråret, i vil alle hører nærmere senere fra udvalget.

Rene, Festlyset kom med en opfordring omkring oprydning fælles affald Odder, om deltagelse i dette, samt at vi allesammen rydder op foran vores butik/virksomhed osv. Så vi får en nydelig og ren by.

9. Viceborgmester til og fra kommunen.

Lone Jakobi fik ordet og fortalte omkring hvad der sker i kommunen lige nu og her og i den nærmeste fremtid, samt på børn og unge området, hvor Odder har lidt udfordringer, hvilket kommunen er klar over samt de tager initiativer for at hjælpe og forebygge på dette område, der var bekymringer blandt medlemmerne om
kommunen nu har styr på dette.

10. Medlemmerne har ordet.

Der blev spurgt ind til om her til vinter skulle holdes juletræstænding og Black Friday samme dag (29 nov.) eller om juletræstænding skulle ligge (22 nov.) en uge før. Der var en god debat om det ene eller andet, der kom også andre forslag:

  • Juletræstænding torsdag d. 28 nov. og Black Friday fredag d. 29 nov. ?
  • Black Friday fredag d. 29. nov. og juletræstænding lørdag d. 30. Nov. kl. 16,00 (det skal gerne være lidt mørkt)
  • Juletræstænding 1 søndag i advent.

Intet blev besluttet denne aften, men at udvalget på området tager stilling til ovenstående.

Referent: Jesper Helseworld

Medlemsmøde 2. nov. 2017

Hermed Rikkes referat fra:

Medlemsmøde 2. november 2017 på Odder Park Hotel kl. 18.00

Velkomst Kort præsentationsrunde

Flemming har ordet

Medlemmernes forslag til hvad det nye byråd skal arbejde med i den næste periode

Sivetrafik hele vejen rundt om Torvet renovering af Torvet Nytænkning af gågaden P-pladsen ved rådhuset Døde vinduer i gågaden ( køreskole, kiropraktor, læger mm ) pres på Kähler vedr centralhotellet Ren og flot by. Reneste by brug blomsterkummer ift terrorsikring ved arrangementer Markedsføring af Odder Synliggørelse af div arrangementer

Fokus på mere midtbyen contra Vitapark Juletræ med ekstra gas Bevar remissen til kulturelle arrangementer

Indslag ved Torben Lorentsen

Passion 360 (filer medsendt)

Borgmesteren har ordet

Uffe har deltaget i mange vælgermøder sammen med de øvrige partier. (Nu venter vi spændt på resultatet) Letbanen etablerer ny remis og parkering ved Rude Havvej. Odder Kommune ønsker at overtage det nuværende remis område inkl. busholdepladserne på Lundevej. Hvad området skal bruges til skal byens borger være med til at afgøre.

Evaluering af sivetrafik sker efter etape 2 som slutter 31/3. 2018

Ingen ny dato fra ledelsen i letbanen. Odder Kommune og Køb Odder samarbejder omkring åbningen af letbanen når det sker.

Vækst i befolkningen i Odder Kommune og især på børnefamilier. 900 nye nettoborgere i 2017

Husk nytårskuren d. 4/1 2018 kl 19.00

Referent

Rikke, Bog & Idé

Medlemsmøde 20 april 2017

Referat fra generalforsamling d. 20 april 2017
Sted: Restaurant Skovbakken
Antal deltagerer: ca. 50

Velkomst ved Kurt Møller

Der blev budt velkommen til de mange tilstedeværende.
Kurt kunne informere om at der siden nytår er kommet 10 nye medlemmer, stort velkommen til dem.
I de tidligere udsendte nyhedsmails har de været præsenteret.
Klaus Bonde Mikkelsen blev valgt som dirigent.
Kort præsentationsrunde af medlemmerne.

Formandens beretning

Beretningen er vedhæftet.

Årsregnskab

Gennemgang af regnskabet, og efterfølgende godkendes.
Enkelte spørgsmål til regnskabet:
Anders Katholm: Hvorfor gemmer man penge til julebelysningen?
Svar: Det gør man da en stor storm som forrige år nemt kan koste 30-50.000 kr. i reparationer.
Dog er det lidt specielt i år da vi senere på aftenen skal stemme om netop julebelysning.
Da regnskabet har været færdig i over 2 måneder, og man på daværende tidspunkt ikke vidst noget om
julebelysningens skæbne var dette beslutningen.

Thomas ( Odder Parkhotel ):Hvorfor så stor en egenkapital: Skal pengene ikke bruges?
Svar: Kurt fortæller at der er behov for et kasseflow på 300.000 kr samt at bestyrelsen er af den holdning at
det ikke skader at have lidt penge stående.
Husk det er jer medlemmer der bestemmer om og hvad pengene skal bruges til. Forslag modtages gerne!

Budget 2017

Budget blev gennemgået og efterfølgende godkendt.
Enkelte spørgsmål til budget:
Anders Katholm: Driftsudgifter er større end aktivitetsudgifter. Hvorfor det?
Svar: Der bliver brugt mange gratis hænder og man bruger Køb Odders medlemmer som leverandører,
hvilket sparer en masse penge. Flemming Birch tager det til notat, da man selvfølgelig skal have det for øje.
Lars Årø: Hvorfor er indtægterne på pylonerne faldet så meget?
Svar: Nyhedsinteressen er der ikke mere. De offentlige institutioner har via Odder Kommunes
belægningsprocent kunnet få gratis pyloner. Dette kan de dog ikke mere. Aftalen med Odder Kommune om
hvad der må stå på pylonerne er for snæver. Dette er bestyrelsen i dialog med Odder Kommune omkring.
Anders Katholm: Måske man kunne lave et salgsbrev til foreninger og medlemmer. Så ved man hvad der er
tilladt samt priserne på det.
Svar: God ide, vi kigger på det når dialogen med Odder Kommune er på plads.
Rene Thomasen: Grafikken er for dårlig. Man kan ikke se teksten når der står meget.
Svar: Mange af dem der er på pylonerne har selv lavet deres opslag. Dette gør at grafikken bliver for dårlig.
Peter fra Odder Avis siger at hvis man vælger at få dem til at gøre det for sig, så sørger de for at rådgive
omkring dette så det bliver ordentligt. Men det er jo frivilligt.
Søren ( Green Vibe Burger ): Hvad er bidraget fra Odder Avis for?
Svar: Bidraget gives mod at Køb Odder køber annoncer i avisen til arrangementer, og at medlemmerne
annoncerer i avisen.
Hanne Bylow fortæller at man blev enige om dette for mange år siden i bestyrelsen, om at bakke op om
Odder Avis.

Julebelysning

Anna fra Anna & Søs fremlægger forslaget som er indkommet vedr. julebelysningen.
Anna læser forslaget op for forsamlingen som der skal stemmes om.
Resultatet er følgende:
42 stemte for forslaget
5 stemte imod forslaget
1 stemte blankt

Bestyrelsen har nu fået denne opgave.

Efterfølgende var der en dialog omkring hvad vi gør hvis ikke kommunen tager over og om man skal have
en plan B så man kører videre alligevel.
Dette er ikke muligt ifølge Flemming. Man kan ikke sidde og forhandle og så sige at hvis ikke I vil, så
beholder vi den alligevel. Det skal være enten eller. Bestyrelsen bakker op omkring forslaget.
Uffe er netop ankommet, har været til andet møde.
Han siger at Odder Kommune ikke bare lige har pengene til at overtage julebelysningen fra år til år. Deres
budget bliver lavet i oktober måned og ligger fast for året.
Dette er en beslutning som økonomiudvalget skal tage stilling til og senere byrådet.
Uffe opfordrer til dialogmøder med Køb Odders bestyrelse for at imødekomme sådanne sager.

Valg til bestyrelsen

På valg i år er:
Flemming Birch – ønsker genvalg
Peter Astrup – ønsker genvalg
Rikke Calmar – ønsker genvalg
Ønsker at indtræde i bestyrelsen:
Jacob Kallestrup Sørensen fra Green Vibe Burger
Der skal vælges 3 og derfor skal der stemmes.
Stemmerne fordeles således:
Flemming fik 38 stemmer
Peter fik 35 stemmer
Rikke fik 34 stemmer
Jacob fik 10 stemmer
Jacob indtræder som suppleant i bestyrelsen

Valg af revisor:

Christensen og Kjær blev genvalgt

Uffe har ordet

Uffe takker for invitationerne til vores morgenmøder samt til generalforsamlingen.
Odder Kommune vil gerne bakke op om Køb Odder og hele byen. Tal byen op, det hjælper hele byen og
Odder kommune som helhed. Det smitter af når der er positiv stemning.
Der er fremgang i antal tilflytter til byen, måske blive det et rekord år i år 2017.
Anlægsaktiverne bruges lige pt. på Skovbakke skolen som er i gang med stor renovering.
Der laves desuden en vuggestue som kan huse 20 børn samt en børnehave til 80 børn.
Takker bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde.
Uffe syntes det er dejligt med de mange tiltag der tages i byen og de store arrangementer som der
afholdes. De tiltrækker mange til byen.
Et arrangement som sidste Shopping b.N. hvor der var gamle biler samt brandbiler er noget der tiltrækker
mange mænd og drenge. Så kan mor og datter shoppe mens far og søn kigger biler.

Sivetrafik er indledt, og første prøveperiode slutter 30 april 2017. Så starter vi op igen til efterår/vinter.

Letbanen kommer til Odder omkring jul. Mere præcis dato kommer inden længe.

Letbanen laves i 3 etaper.
1 etape er fra Viby til Skejby
2 etape er fra Viby til Odder
3 etape er fra Skejby til Grenå

Uffe informerer at springvandet på torvet startes op igen så snart der ikke er mere frost i vente.
Hvis man ønsker at få Uffe på besøg til en snak i sin forretning/virksomhed så giv ham endelig besked
herom. Han møder gerne op og tager en dialog.

Ekstern foredragsholdere

Firmaet RCC kom og holdt et foredrag på ca 30 min omkring ledelse, kommunikation til medarbejderne,
kommunikation til kunderne og service.
Se slideshow her

Det blev besluttet at bestyrelsen skal få en pris hvis 10,20 eller 30 ønsker at deltage.

Referant
Rikke fra Bog & ide