Generalforsamling 15. marts 2022

Referat fra ordinær Generalforsamling i Køb Odder d. 15 marts 2022 på Restaurant Skovbakken.

Antal fremmødte: 39

Formanden Lars Juel bød velkommen og en kort præsentationsrunde fandt sted.

1. Valg af dirigent:
Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:
Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:
Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:
Blev gennemgået/orienteret omkring ved Flemming Rasmussen “city manager”, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:
Lars Juel “Tøjeksperten, Kysthuset” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Arne Sørensen “Kvickly” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Klaus Pedersen “Kælderen bar og bodega” (modtager genvalg) blev genvalgt.
Jesper Christensen “Helseworld” (Modtager genvalg) blev genvalgt.

Stiller op til bestyrelsen:
Der var ingen nye opstillede til bestyrelsen.
Bestyrelsen ser således ud:
Lars (Tøjeksperten, Kysthuset), Peter (Odder avis), Jesper (Helseworld), Sofie (Skjold Optik, Mosters Cafe), Arne (Kvickly), Jakob (Folkebistroen), Claus (Kælderen). 7 medlemmer i alt.

Den “nye” bestyrelse blev konstitueret efter GF:
Formand: Sofie (Skjold optik, Mosters Cafe).
Næstformand: Peter (Odder avis).
Kasserer: Claus (Kælderen).
Sekretær: Jesper (Helseworld).

7. Valg af Revisor:
Genvalg til Christensen og Kjær

8. Eventuelt:
-Tine Mynster informerede om kulturforeningen og alle de gode projekter og ting de laver, og opfordrede til at man melder sig ind i foreningen, og det er gratis medlemskab.
-Nicolaj Gyldenberg “Crazy Daisy” fortalte kort om byfesten og at han ser nogle udfordringer i fremtiden omkring at foreningerne får svært ved at løfte opgaven selv, og at han mener der bliver et behov for hjælp fra kommunen og de erhvervsdrivende i byen.
-Helle fra Kystlandet opfordrede til at bruge og få vores kunder/ og os selv ud og gå de 4 km skattejagten er rundt i byen, så alle de smukke steder kan ses.

Borgmester til og fra kommunen:
Odder Kommunes nye Borgmester Lone Jakobi fortalte om den nye struktur og div. udvalg, som den nye kommune består af, samt hvilke emner og udfordringer vores kommune ser frem i den nærmeste fremtid. Ang. Folkeparken håber hun at det første spadestik bliver lige efter sommer “vi krydser finger” 🙂

Referent: Jesper – Helseworld

Dirigent 15. marts 2022
Claus Bonde Mikkelsen

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlem

Køb Odders generalforsamling skal efter vedtægterne afholdes i marts-april, og forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Med udsigt til fortsat forsamlingsforbud et stykke frem i tiden, skal jeg allerede nu – efter aftale med formanden – meddele, at generalforsamlingen først vil blive afholdt når forsamlingsforbuddet er hævet til et niveau, der giver mulighed for fysisk fremmøde. Først herefter kan bestyrelsen fastsætte datoen for generalforsamlingen. Vi håber på at kunne udsende indkaldelsen i april med henblik på afholdelse i maj.

Det betyder også, at vi – efter aftale med den sædvanlige dirigent, advokat Claus Bonde Mikkelsen – kan rykke fristen for fremsendelse af forslag til den 1. april.


Med venlig hilsen

Karsten Geertsen
VOKSEVÆRKET – VITAPARK
Vitavej 71, 8300 Odder
Tlf. 20 90 20 30

Generalforsamling 5. marts 2020

Ordinære Generalforsamling i Køb Odder d. 5. marts 2020 på restaurant Skovbakken

Kurt bød de ca. 40 fremmødte velkommen og kunne fortælle der var kommet 5 nye medlemmer til, siden vi sidst har været samlet.

– Lund Møbler.

– Normal.

– Strandshoppen.

– B-coffee.

– Tinghuset Bistro & Vinbar.

1. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning:

Beretningen blev fremlagt af formanden Lars Juel og godkendt af de fremmødte medlemmer.

3. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen:

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. Næste års budget:

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, uden yderligere kommentar eller spørgsmål fra medlemmerne.

5. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde et forslag til en vedtægtsændring, der omhandlede: Udmeldelse skal ske pr. mail, senest ved udgangen af december mdr. Gældende for det kommende kalenderår.

Denne ændring blev godkendt uden yderligere kommentar.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer.

På valg er:

Jan Holmelund (ønsker at træde ud af bestyrelsen)

Arne Sørensen (ønsker genvalg)

Lars Juel (ønsker genvalg)

Jesper Christensen (ønsker genvalg)

Kurt Møller (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:

Klaus (Kælderen)

Klaus Blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jan Holmelund, Klaus er det 9. bestyrelsesmedlem. Alle Andre der ønskede genvalg, blev genvalgt.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars (Tøjeksperten), Peter (Odder avis), Danni (Intersport), Jesper (Helseworld), Kurt (Koreny og koordinator), Sofie (Skjold Optik), Arne (Kvickly), Jacob (FolkeBistroen), Klaus (Kælderen).

Den “nye” bestyrelse konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt:

Seven Yellow Monkeys fremlagde en event, der I samarbejde med Odder antenneforening skulle være omkring EM I fodbold og en STOR storskærm på Torvet en hel mdr. Fra midt juni til midt ca. juli. Dette vil man som virksomhed få hørt meget mere om senere og evt. samarbejde. Et stort og meget spændende projekt og rigtig givtig for Odder by. (Sidste nyt, er desværre siden blevet aflyst pga. Corona)

Borgmester til og fra kommunen:

Uffe startede med at være meget tilfreds og positive omkring køb Odders og kommunens samarbejde, og ønskede at det I den grad skulle forsætte.

Vi har en høj tilflytter/vækst blandt borgere på hele 0,7% dette gør os til nr. 15 blandt alle kommuner, den gennemsnitlige tilvækst er på 0,4%.

Dette gør også at de udstykninger kommunen laver hurtigt bliver solgt, samt der er rigtig mange (16 Projekter) der ligger klar eller så godt som, til at igangsættes I de kommende år med forskellige typer boliger, både i Odder by og i oplands byerne.

Også en stor tak til restaurant Skovbakken for lækker tilberedt mad.

Referent: Jesper Helseworld

Fra generalforsamlingen 5. marts

 • Formandens beretning er medsendt
 • Jespers referat fra generalforsamlingen er medsendt
 • Vort nye bestyrelsesmedlem Klaus K. Pedersen fortæller nedenfor lidt om sig selv

Den nye bestyrelse, på i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.  

Kontakt oplysninger på den nye bestyrelse i Køb Odder 2020:

Lars Juel, Tøjeksperten tlf. 22322673/ 86547071 mail: lsj.juel@gmail.com (Formand)

Peter Astrup, Odder Avis tlf. 28735690, mail:  peast@jfmedier.dk  (Næstformand)

Danni Frederiksen, Intersport tlf. 86552900/ 30303048, mail: odder@intersport.dk (Facebook ansvarlig, og kasserer)

Jesper Christensen, Helseworld tlf. 26332557, mail: jessylvest@hotmail.com (Sekretær)

Arne Sørensen, Kvickly Odder tf. 20437140/ 87802800, mail: Arne.Soerensen@kvickly.dk (Bestyrelsesmedlem)

Jacob Kallestrup Sørensen, FolkeBistroen Tlf. 7788 0000/ 2896 8677, mail: jks@folkebistro.dk  (Bestyrelsesmedlem)
Sofie Dalsgaard, Skjold Optik tlf. 86540013/ 30200813, mail: sofie@skjoldoptik.dk  (Bestyrelsesmedlem)

Klaus K. Pedersen, Kælderen Bar & Bodega tlf. 42303424, mail: info@kaelderen.com  (Bestyrelsesmedlem)  = NY

Kurt Møller, Koreny, tlf. 20700640, mail: odder@korenyudlejning.dk (Bestyrelsesmedlem & koordinator)

Nedenfor fortæller Klaus, vort nye bestyrelsesmedlem lidt om sig selv.

Jeg hedder Klaus Koustrup Pedersen jeg er født og opvokset i Odder, og er 33 år gammel. Overtog Kælderen Bar & Bodega for ca. 2,5 år siden hvor der er lagt meget arbejde i at få vendt kunde strømmen fra negativt til positivt, det har været en hård kamp og vi kæmper stadig og forsøger at forbedre os for hver dag der går. Vi har lavet mange nye tiltag de sidste par år, som nu gør at vores kunde gruppe er blevet meget bredere. Er uddannet ved forsvaret som bombe rydder og været udsendt i både 06 og 07, forinden har jeg været 3 år i Kvickly Odder og sammenlagt nogle år i Gylling Dagli´Brugs. Jeg har også arbejdet en del år i rengørings branchen både som ansat og som selvstændig, årene inden købet af Kælderen har jeg arbejdet som vagt, blandt andet på Moesgård museum, Netto butikkerne og mere til. Har haft tilknytning til Kælderen siden 2012 hvor jeg har stået dørmand og taget imod tusindvis af glade gæster og det vil jeg/vi blive ved med. Jeg er glad for at være valgt ind i bestyrelsen, glæder mig til at prøve at sidde med, rundt om bordet med resten af bestyrelsen.

Medlemsmøde 7. marts 2019

Kære medlemmer af Køb Odder

Fra generalforsamlingen 7. marts

 • Formandens beretning kan læses her: Formandens beretning 7. marts 2019
 • Referat fra generalforsamlingen følger snarest
 • De 2 nye bestyrelsesmedlemmer Sofie og Jacob fortæller nedenfor lidt om dem selv

Så er den nye bestyrelse blevet konstitueret, og vi er i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.  

Lars Juel, Tøjeksperten, Formand

Peter Astrup, Eine Kleine Bier Bar, Næstformand

Danni Frederiksen, Facebook ansvarlig og kasserer)

Jesper Christensen, Sekretær

Arne Sørensen, Bestyrelsesmedlem

Jan Holmelund, Holmelund, Bestyrelsesmedlem

Jacob Kallestrup Sørensen, Green Vibe Burger, Bestyrelsesmedlem

Sofie Dalsgaard, Skjold Optik, Bestyrelsesmedlem

Kurt Møller, Koreny, Bestyrelsesmedlem & koordinator

Klik her for kontakt oplysninger på den nye bestyrelse i Køb Odder 2019

Tak til:

Flemming Birch, Birch & Birch, som ønskede at stoppe efter 4 år i bestyrelsen – en stor tak for den store indsats som Flemming har ydet som formand.

Rikke Calmar, Bog & ide, som ønskede at stoppe efter mange år i bestyrelsen – en stor tak for den store indsats som Rikke har ydet gennem de mange år.

Nedenfor fortæller de 2 nye bestyrelsesmedlemmer lidt om sig selv.

Jeg hedder Jacob Kallestrup Sørensen. Jeg er født og opvokset i Skals, en lille by nord for Viborg. For 9 år siden flyttede jeg dog til Odder for at forfølge drømmen om at blive kok.Efter min uddannelse blev jeg boende i Odder, og startede job som souschef & køkkenchef på en restaurant i Højbjerg. Her var jeg i 2 år, indtil jeg i 2016 startede Green Vibe Burger. Siden 2017 har restauranten dog heddet Green Vibe Burger Bistro, for at skabe en bredere profil med mange flere muligheder. Jeg takker mange gange for valget til bestyrelsen & glæder mig til at komme tilbage til dette arbejde efter et lille års pause.

Jeg hedder Sofie Dalsgaard og jeg er 26 år. Jeg har været i Skjold Optik i et årti, de første år sideløbende med studie og sidenhen opgraderet med en IME MBA. Jeg har alle årerne været aktiv i Køb Odders udvalg samt arrangementer. Jeg glæder mig til at arbejde med Køb Odder på tættere hold.

Formandens beretning 7. marts 2019

Kære alle sammen.

Det glæder mig at se jer her på Skovbakken til endnu en generalforsamling i Køb Odder.

Det er min den fjerde som formand, og jeg kan glæde mig over at skulle aflægge beretning om endnu et år, hvor vi har skabt aktivitet i byen, holdt fast i den store opbakning og for alvor har flyttet os på vores strategiske mål.

Vi holder fast i det meget høje medlemstal og den store opbakning i byen. Vi er lige nu 152 medlemmer. Det er igen en nettotilgang, og det er vanvittigt flot.

Det er meget større opbakning, end man finder i alle andre byer på vores størrelse.

Som altid har der været fuld skrald på aktiviteterne, siden vi mødtes her sidst.

Vi har holdt Påske, Landmanden kommer til byen, shopping by night i marts og juni, Sommer i Odder, Odder By Night, Høstfest, Halloween, Black Friday med juletræstænding og en masse aktiviteter i forbindelse med julen.

Jeg vil gerne sige stor tak til alle jer, der har deltaget i udvalgene og arbejdet med at stable alle vores events på benene.

Og så havde vi igen banko i Spektrum i november, hvor vi fik banket et rekordoverskud hjem på over 100.000 kr, som er øremærket til juleaktiviteter her i år.

Så særlig tak til Anna og Ken fra Anna & Søs, Per fra Annes Sandwich og Helle fra Schmidt køkkener som har været drivkræfterne bag banko og som nu vælger at stoppe i udvalget. Også en stor tak til de øvrige i udvalget, Marian fra Skovbakken, Jacob fra GVBurger og Eigil fra Rahbek administration, I har alle været et godt team.

Det er et fantastisk arrangement, og hvor vi får brug for nye kræfter til at drive videre.

Ja, det er en opfordring til jer alle sammen om at samle den stafet op.

I 2018 trappede vi op på juleaktiviteterne takket være banko. Torvet havde fået en ekstra gang hygge, og det har vi fået meget ros for.

Vi lærte noget vigtigt af de nye juletiltag, og det er, at vi ikke behøver pakke hele byen ind som julegave for at være en attraktiv juleby.

Men hvis vi giver den gas på et forholdsvist lille område, så har det til gengæld stor effekt. Det skal vi blive ved med at udvikle.

Da jeg for fem år siden kom til byen og blev spurgt, om jeg ville sidde i kommunens detailhandelsudvalg, gik tiden med at tale om små detaljer.

Kan vi få kommunen til at betale for elektrikeren, når vi skal have strøm på torvet?

Kan vi få blomsterkummer i Holsteinsgade?

Kan vi få en ekstra skraldespand i gågaden?

Og selvfølgelig skal der være skraldespande nok.

Problemet er bare, at når man sidder syv mand fra kommunen og erhvervslivet og bruger hinandens tid på den slags emner, viser det, at man ikke har nogen plan. Man har ingen ambitioner på byens vegne.

Vi trængte med andre ord voldsomt til at få det store perspektiv frem.

Så da jeg året efter fik æren af at blive formand for Køb Odder, var det første, jeg gjorde at nedsætte et strategiudvalg for at få en plan: Hvor vil Køb Odder hen?

Syv mand mødte op og satte ord på, hvad Odder er, og hvad kan Odder kan blive i fremtiden.

På hvad vi er gode til, og hvad vi er knapt så gode til.

Vi blev enige om, at byens styrke er, at det er en rigtig by, ikke bare en forstad til Århus. Og uden butikkerne har vi ikke en rigtig by mere.

Derfor fik hele oplægget titlen “Odder, en rigtig by – også i fremtiden”.

Og det budskab har jeg så gentaget og gentaget lige siden.

Vi blev enige om, at alene nethandlen betyder, at der fremover kommer færre mennesker ikke bare i vores bymidte, men i alle bymidter. Her er kommunen nødt til at være en aktiv partner og nødt til at tænke i, hvordan vi finder nye måder at anvende bymidten på.

Vi blev enige om, at de fremtidsrettede løsninger, vi laver i bymidten, bør være fleksible, så de kan tilpasses og ændres, når borgernes behov, værdier og ønsker til det gode liv skifter, hvilket de helt sikkert gør.

Vi blev enige om, at vi har brug for et nyt torv, og det bør være fleksibelt, så det fungerer hele året på forskellige måder tilpasset årstiden.

Vi blev enige om, at vi skulle prøve at lade biler køre igennem gågaden.

Vi blev enige om, at vi trænger til et centralt spisested eller café på torvet. Hvis ikke det kommer af sig selv, bør vi undersøge mulighederne for et fælles initiativ, hvor virksomheder slår sig sammen om at starte et spisested.

Vi blev enige om, at åen er et stort aktiv for byen, og jo mere vi kan aktivere den i bylivet, jo bedre.

Vi blev enige om at arbejde for, at julebelysningen, som var en kæmpe udgift og hæmsko for vores arbejde med bymidten, skulle forsøges overdraget til kommunen.

Og ikke mindst blev vi enige om, at, at byens store trafikmagnet, Kvickly, skal bindes sammen med gågaden.

Det oplæg har jeg brugt meget aktivt. Jeg har haft det med overalt, jeg har citeret det konstant, og jeg har forklaret vores mål med bymidten for alle, der har gidet at høre på det.

Det er der heldigvis mange, der har gidet.

Vi fik pænt overdraget julebelysningen til kommunen.

Vi har testet sivetrafik. Vi kunne godt have tænkt os en mere grundig test, men vi fik det gjort – efter man har snakket om det i tyve år her i byen.

Og for kort tid siden kom så oplægget, som er det første skridt ind i fremtidens bymidte fra Bymidteforum, som vi jo også er del af:

Og nu bliver det rigtigt spændende.

Først vil jeg lige bede jer mærke oplæggets titel. Odder en rigtig by. Det er sgu godt fundet på.

Det, som oplægget beskriver er de næste tre prioriteter, som kommunen skal gå i gang med, når det gælder bymidten. Og det er:

At gøre Folkeparken permanent, så vi får forbundet Kvickly med bymidten via det det her fantastiske areal, som i dag er parkeringspladsen bag ved rådhuset.

Vi testede det af i efteråret, og det nye i forhold til afprøvningen er, at parken ikke skal slutte ved åen, men fortsætte op på området bagved Schmidt og op til biografen, så vi får folk trukket helt op i byen.

Jeg vil gerne indrømme, at den her plan overgår mine vildeste fantasier i ambitionsniveau.

Da vi oprindeligt begyndte at tale om at binde bymidten og Kvickly sammen, forestillede vi os, at det var via Åbygade, måske med nogle skilte, og måske kunne man male asfalten i en sjov farve.

Siden er ambitionerne på bymidten vegne bare vokset. Hos os, og hos vores samarbejdspartnere, ikke mindst kommunen. Det er virkelig godt.

Den anden prioritet for bymidten er:

Et nyt torv.

Nu sker der noget, venner. Nu kommer der et nyt torv. I skal ikke se på tegningen. Ingen ved, hvordan det kommer til at se ud. Der skal første være arkitektkonkurrence og alt muligt.

Men der kommer et nyt torv.

En del af oplægget er, at kommunen får mulighed for at forpagte stueetagen i centralhotellet, så det forhåbentligt bliver muligt at etablere et spisested af en art. Så det budskab er også blevet hørt.

I første omgang bliver der lavet en såkaldt afprøvning, hvor vi tester forskellige muligheder på torvet, ligesom vi gjorde med folkeparken.

Det glæder mig, at titlen på den afprøvning, der skal være på torvet har fået titlen: “Torvet: Byens fleksible gulv”. Igen er er nogen, der har lyttet til, hvad vi siger.

Den tredje prioritet er:

At gøre Åbygade mere rekreativ som såkaldt klimaboulevard. Herunder at åen aktiveres i sammenhæng med folkeparken på en måde, så vand og læring spiller sammen.

Oplægget her er lige nu indsendt som ansøgning til Realdania-fonden. Det kunne nemlig være rigtig rart, hvis Realdania ville spytte nogle millioner i kassen.

Men det her kommer til at ske, uanset om Realdania er med eller ej.

Det kommer bare til at tage længere tid, hvis Realdania ikke er med.

Hvis Realdania er ombord, så vil Køb Odders næste formand realistisk set kunne klippe snore over i Folkeparken og på torvet sammen med borgmesteren i 2021.

Alt det her er ikke kommet af sig selv. Vi har skabt en positiv stemning omkring bymidten blandt borgerne, erhvervslivet i andre brancher end vores, hos kommunens folk og blandt de folkevalgte på tværs af partier.

Det har vi gjort ved at insistere på at tænke stort og tænke positivt.

Prisen for det er, at vi har slugt nogle små kameler, som vi tidligere ville have brokket os over – og derefter alligevel slugt.

Væk med brok – frem med de positive historier og de store mål: For alle vil gerne være del af en succes.

Hold den kurs, venner, så bliver Odder ved med at være en rigtig by – også i fremtiden! 4

Som altid har jeg til sidst en masse mennesker, jeg gerne vil takke for deres arbejde for handelsbyen Odder.

Jeg vil gerne takke Odder Avis, som sponsorerer Køb Odder med et betydeligt beløb til aktivitetskassen. Vi er heldige at have en avis, som ikke bare rapporterer om byens liv, men er en aktiv deltager i det.

Tak til de mange foreninger i kommunen som altid er flinke til at stille op, når vi spørger dem.

Tak til vores venner hos Fabos, som i løbet af året hjælper os med opgaver. Det er en fornøjelse at have jer om bord.

Tak til vores dygtige bogholder Eigil Frederiksen, der giver os det nødvendige overblik, så vi forhåbentlig ikke er alt for nærige med pengene.

Tak til vores koordinator, Kurt Møller, der får vores aktiviteter til at glide systematisk og effektivt.

Jeg vil også gerne takke borgmesteren, byrådet og UdviklingOdder for et godt og løsningsorienteret samarbejde. Det samarbejde er en kæmpe styrke for handelsbyen Odder – og det er bestemt ikke noget, vi bare kan for givet.

Det seneste år har vi haft et meget tæt samarbejde med kommunens forvaltning i forbindelse med at udvikle fremtidens bymidte. Derfor skal de have en særlig tak i år.

Det gælder Louise Holmegaard, der er tovholder på bymidteforum.

Det er teknisk chef Casper Grønborg.

Det er Sekretariatschef Morten Møller, og det er ikke mindst manden, der sætter ambitionsniveauet, nemlig kommunaldirektør Henning Haahr, som simpelthen ikke kan se andet end løsninger.

Og så vil jeg selvfølgelig takke mine kolleger i bestyrelsen:

Lars Juel,

Kurt Møller,

Jesper Christensen

Jan Holmelund

Danni Frederiksen

Arne Sørensen

I år bliver det til en særlig tak til Rikke Calmar, som efter fire år i bestyrelsen har valgt at takke af.

Som I ved, har jeg valgt ikke at genopstille den her gang, og derfor vil jeg gerne bede jeg klaske hænderne ekstra meget sammen for min næstformand og sparringspartner Peter Astrup.

Planen for fremtidens bymidte, I lige har set, ville aldrig være blevet til noget uden Peter. Ham skal I være glade for.

Tak for i år og tak for denne gang!

Mange hilsener

Flemming Birch, formand Køb Odder

Referat af generalforsamling 7. marts 2019

REFERAT

Generalforsamling, Køb Odder d. 7 marts 2019 på restaurant Skovbakken

1. Velkommen

Kurt bød de 52 fremmødte medlemmer velkommen og kunne fortælle at der var kommet 6 nye medlemmer til alene i de første 2 måneder i 2019

 • Tandhjulet Cykelforhandler
 • Kælderen
 • Visit Odder
 • Odd Fellow Loge
 • SevenYellowMonkeys
 • Design butikken Anton

2. Claus Bonde Mikkelsen blev valgt til dirigent.

3. Formandens beretning.

Udsendt pr. mail. Og godkendt. Et spørgsmål lød på hvad der menes med at begrænse os til midtbyen, hvilket formanden svarede på at vi skulle bruge vores kræfter til oppyntning/dekorering/events i midten af byen og ikke sprede os for langt ud, men gør det stort på et mindre område.

4. Regnskabet ved Revisor Henrik Rysgaard Christensen.

Gennemgået og godkendt uden yderligere spørgsmål.

5. Næste års budget.

Blev gennemgået/orienteret omkring ved Kurt, den er også udsendt pr. mail før generalforsamlingen. Der er budgetteret med et beløb til mere facebook annoncering ved hjælp af Lemon marketing.

6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Rikke Bog & ide (ønsker ikke genvalg)
Flemming Birch (ønsker ikke genvalg)
Peter Eine Kleine Bierbar (ønsker genvalg)
Danni Intersport (ønsker genvalg)
Jan Holmelund (ønsker genvalg)

Stiller op til bestyrelsen:
Jacob Green Vibe Burger
Sofie Skjold Optik

Sofie og Jacob kom ind I bestyrelsen i stedet for Rikke og Flemming.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Lars Tøjeksperten (Formand), Peter Eine Kleine (Næstformand), Danni Intersport (Kasserer), Jesper Helseworld
(sekretær), Kurt Koreny (koordinator), Jan Holmelund, Sofie Skjold Optik, Arne Kvickly, Jacob Green Vibe.

7. Valg af Revisor: Genvalg til Christensen og Kjær.

8. Eventuelt.

Jacob fra Banko udvalget kom med en opfordring til at hjælpe med i udvalget da de bærende hænder, (Anna, Kent, Per og Helle) ønsker at overlade udvalget til nye kræfter, der var flere der tilbød deres hjælp i udvalget, så Banko kommer igen til efteråret, i vil alle hører nærmere senere fra udvalget.

Rene, Festlyset kom med en opfordring omkring oprydning fælles affald Odder, om deltagelse i dette, samt at vi allesammen rydder op foran vores butik/virksomhed osv. Så vi får en nydelig og ren by.

9. Viceborgmester til og fra kommunen.

Lone Jakobi fik ordet og fortalte omkring hvad der sker i kommunen lige nu og her og i den nærmeste fremtid, samt på børn og unge området, hvor Odder har lidt udfordringer, hvilket kommunen er klar over samt de tager initiativer for at hjælpe og forebygge på dette område, der var bekymringer blandt medlemmerne om
kommunen nu har styr på dette.

10. Medlemmerne har ordet.

Der blev spurgt ind til om her til vinter skulle holdes juletræstænding og Black Friday samme dag (29 nov.) eller om juletræstænding skulle ligge (22 nov.) en uge før. Der var en god debat om det ene eller andet, der kom også andre forslag:

 • Juletræstænding torsdag d. 28 nov. og Black Friday fredag d. 29 nov. ?
 • Black Friday fredag d. 29. nov. og juletræstænding lørdag d. 30. Nov. kl. 16,00 (det skal gerne være lidt mørkt)
 • Juletræstænding 1 søndag i advent.

Intet blev besluttet denne aften, men at udvalget på området tager stilling til ovenstående.

Referent: Jesper Helseworld